O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017

O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017 - νίκη για τον τόπο και τους κατοίκους της Μεγαρίδας!

Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2008

Νέα ερώτηση στη Βουλή για το Βουρκάρι: ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ Ο ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ


Ερώτηση στη Βουλή κατατέθηκε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ.Λεβέντη για τον υγροβιότοπο του Βουρκαρίου. Ο βουλευτής επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην άμεση λήψη μέτρων νομικής προστασίας του υγροβιότοπου. Η ερώτηση του βουλευτή έρχεται σε μια περίοδο που το ζήτημα της λήψης άμεσων μέτρων ενάντια στην επέκταση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του υδροβιότοπου του Βουρκαρίου βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Φορέα για την Προστασία του Βουρκαρίου. Δραστηριότητες που έχουν στόχο:
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΚΑΡΙ

Η ερώτηση είναι η εξής:

3/12/2008
Προς: ΠΕΧΩΔΕ


Θέμα: Άμεση προστασία ανάδειξη και διάσωση του υγροβιότοπου Βουρκάρι

Ο υγροβιότοπος της Αγίας Τριάδας Μεγάρων γνωστός ως Βουρκάρι, είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση στη Δυτική Αττική, δεν εντάχθηκε σε κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας και επί σειρά ετών υποβαθμίζεται συνεχώς με επιχωματώσεις, καταπατήσεις και εναποθέσεις απορριμμάτων.

Είναι ένα μοναδικό οικοσύστημα στο οποίο καταγράφονται 104 είδη πτηνών. Πολλά από αυτά τα είδη είναι σπάνια και η περιοχή αποτελεί σημαντικό μεταναστευτικό σταθμό», σύμφωνα με την μελέτη του Πανεπιστημίου του Αιγαίου (Ιούνιος 2004), τα συμπεράσματα της οποίας επιβεβαιώνουν και οι αυτοψίες της WWF και της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν το Νοέμβριο του 2006. Αρκετά εκ των πουλιών που φιλοξενεί είναι μάλιστα προστατευόμενα είδη από κοινοτικές διατάξεις.

Πρόκειται για έναν από τους ελάχιστους εναπομείναντες υγροβιότοπους στην Αττική – μια Αττική που υποφέρει οικολογικά και αισθητικά- και είναι άμεση ανάγκη η ένταξή του σε νομικό καθεστώς προστασίας. Την τελευταία τετραετία έχουμε επανειλημμένα φέρει το θέμα στη Βουλή με επίκαιρες και άλλες ερωτήσεις μας.

Σε σχετική ερώτησή μας με αρ. πρωτ. 12533/21.5.08 για το ανωτέρω θέμα, τονίσαμε πως «η μη ένταξη της περιοχής στα ειδικά προστατευτικά προγράμματα και η εκ παραλλήλου διατήρηση του χαρακτηρισμού της ως χαμηλής βιομηχανικής όχλησης (Π.Δ. 84/84) επιτρέπουν σε έχοντες οικονομικά συμφέροντα να τη θεωρούν ως τόπο εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων, που θα προκαλέσουν αλλοίωση της φυσιογνωμίας της και θα διαλύσουν το οικοσύστημα και ειδικά την ορνιθοπανίδα της».

Με το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 2364Β/13-6-08 έγγραφό σας, μας ενημερώσατε πως «Ο υγροβιότοπος στο Βουρκάρι βρίσκεται εκτός ορίων του θεσμοθετημένου ΓΠΣ Δήμου Μεγαρέων (ΦΕΚ 211/Δ/98). Στα πλαίσια της μελέτης τροποποίησης του ΓΠΣ του Δήμου που επεξεργάζεται ο Οργανισμός Αθήνας (μετά από μελέτη που υπέβαλε ο Δήμος Μεγαρέων) θα προβλεφθούν όροι προστασίας για τον υγροβιότοπο καθώς και επανακαθορισμός των ορίων (με περιορισμό) της όμορης βιομηχανικής περιοχής. Κατά τη 18η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας στις 02-07-07, εγκρίθηκε το πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού στη Δυτική Αττική το οποίο αναφέρεται στο Δήμο Βιλλίων και στο Δήμο Μεγαρέων στη θέση Βουρκάρι….».

Σε συζήτηση σχετικής επίκαιρης ερώτησής μας στις 17.11.08, με αρ. πρωτ. 253/11.11.08, μας απαντήσατε ότι «…από πλευράς Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αρμόδιος είναι ο Οργανισμός της Αθήνας, ο οποίος έχοντας εντοπίσει την ανάγκη προστασίας όλων των υγροβιοτόπων της Αττικής, έχει ήδη προχωρήσει στην καταγραφή τους.
Σε ό,τι αφορά τώρα τους υγροβιότοπους Ψάθα Βιλίων και Βουρκάρι Μεγάρων , αυτοί εντάσσονται στη μελέτη χωρικού σχεδιασμού της Δυτικής Αττικής, στην οποία επί λέξει αναφέρεται ότι στους δήμους Βιλίων και Μεγαραίων, στη θέση Βουρκάρι, καθώς και μήκος όλων των ρεμάτων της Δυτικής Αττικής, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εκείνες για προστασία υγροβιοτόπων, έτσι ώστε να διατηρηθεί η οικολογική αξία τους και η βιοποικιλότητά τους και να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η απρόσκοπτη ροή των υδάτων».


Κατόπιν αυτών, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1. Πότε, επιτέλους θα ενταχθεί ο υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων, σε νομικό καθεστώς προστασίας και πρόγραμμα αποκατάστασης ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του;
2. Ποια μέτρα προστασίας λαμβάνονται κατά όσων κακοποιούν και ρυπαίνουν το μοναδικό αυτό υγροβιότοπο;

Ο ερωτών Βουλευτής
ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ

...η ερώτηση:
http://www.athleventis.gr/gr/questions3.asp?id=1410