Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

Η "Αττική περιφέρεια" για τη σπουδαιότητα του Βουρκαρίου και την ύπαρξη πολιτικής βούλησης να προστατευτεί

"...Τα νέα μέτρα του ΥΠΕΚΑ δείχνουν πως οι προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων φορέων άρχισαν επιτέλους να τελεσφορούν και ότι υπάρχει πλέον η πολιτική βούληση για τη νομική -τουλάχιστον- αντιμετώπιση του προβλήματος..."