O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017

O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017 - νίκη για τον τόπο και τους κατοίκους της Μεγαρίδας!

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

Το VOURKARI.BLOGSPOT για τις δεξαμενές πετρελαιοειδών στο Περάμα Μεγάρων

Με αφορμή το σημερινό έκτακτο δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της χορήγησης άδειας εγκατάστασης για εγκατάσταση νέας δεξαμενής αποθήκευσης υγρών αποβλήτων πετρελαιοειδών στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στο Πέραμα Μεγάρων θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε τη θέση του Φορέα μας:

Σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που ισχύει για 10 χρόνια, πρόκειται για μια νέα δεξαμενή (η 17η συνολικά) προσωρινής αποθήκευσης υγρών αποβλήτων πετρελαιοειδών, πλωτής οροφής, χωρητικότητας 7.000 m3, διαμέτρου 27μ. και ύψους 17,20μ.Ως επικίνδυνα υγρά απόβλητα που παράγονται από τη λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων περιγράφονται:
α)τα απόβλητα εξυδατώσεων των δεξαμενών αποθήκευσης αργού πετρελαίου, με εκτιμώμενη παραγόμενη ποσότητα 1.500m3 μηνιαίως, και
β) τα ελαιώδη ύδατα που προέρχονται από εκπλύσεις εξοπλισμού, ρυπασμένα όμβρια και νερά πυρόσβεσης που περιέχουν αργό πετρέλαιο, με εκτιμώμενη παραγόμενη ποσότητα 4.500m3 μηνιαίως.

Σύμφωνα πάντα με την ανωτέρω ΑΕΠΟ προβλέπεται η στη συνέχεια διοχέτευση των συγκεντρωμένων στη νέα δεξαμενή υγρών αποβλήτων, μέσω του υφιστάμενου κλειστού κυκλώματος αντλιών και αγωγού προς τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του διυλιστηρίου Ασπροπύργου των ΕΛΠΕ για περαιτέρω διαχείριση.

Να σημειώσουμε εδώ ότι στην Απόφαση αναφέρονται και άλλες πηγές ρύπανσης όπως τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα, κυρίως η λάσπη από τον καθαρισμό των δεξαμενών αποθήκευσης αργού πετρελαίου, καθώς και οι αέριες εκπομπές υδρογονανθράκων που εκλύονται κατά τη διαδικασία της παραλαβής του αργού πετρελαίου, της μεταφοράς και της αποθήκευσής του.


Στην Απόφαση επίσης αναφέρεται ότι το Βουρκάρι (που αποκαλείται ως "όρμος" και όχι ως υγροβιότοπος) απέχει μερικές εκατοντάδες μέτρα από τις εγκαταστάσεις των δεξαμενών, ενώ περιφερειακά του διέρχεται υπόγειος αγωγός διαμέτρου 18 ιντσών που μεταφέρει το αργό πετρέλαιο από την προβλήτα της Αγίας Τριάδας.
Να τονίσουμε στο σημείο αυτό πως σύμφωνα με τη μελέτη του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε - Δεκ. 2006) οι αποθήκες καυσίμων των ΕΛΠΕ που βρίσκονται στο βορειοανατολικό άκρο του Βουρκαρίου έχουν χτιστεί πάνω σε πορώδες ασβεστολιθικό πέτρωμα με αποτέλεσμα πιθανές διαρροές να καταλήγουν στον χώρο της λιμνοθάλασσας Βουρκαρίου και κατ' επέκταση στον παράκτιο υγρότοπο!

Κάποια εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν επομένως και χρήζουν πειστικών απαντήσεων από επίσημα χείλη είναι τα ακόλουθα:
1) Που διοχετεύονταν έως τώρα τα επικίνδυνα αυτά υγρά απόβλητα όγκου χιλιάδων κυβ. μέτρων μηνιαίως;
2) Ποια η αναγκαιότητα δημιουργίας της νέας δεξαμενής στην παρούσα χρονική στιγμή;
3) Λειτουργεί ή όχι στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στο Πέραμα μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων;
4) Τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα που θα συλλέγονται και θα συγκεντρώνονται στη νέα δεξαμενή θα μπορούν σε περίπτωση προβλήματος (π.χ. σε περίπτωση που η διαθέσιμη δυναμικότητα της μονάδας επεξεργασίας είναι κορεσμένη) να επεξεργάζονται και στις εγκαταστάσεις στο Πέραμα;Εξαιτίας λοιπόν της απαράδεκτης ανοχής των διοικήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργούν στην παράκτια ζώνη του Δήμου μας στο Πέραμα Μεγάρων αυτές οι εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης που εμπίπτουν στην Οδηγία 2003/105/ΕΚ (SEVESO II). Είναι φανερό ότι η ύπαρξη των εγκαταστάσεων αυτών θέτει την περιοχή στόχο για τρομερά ρυπογόνες δραστηριότητες με πρώτο τον κίνδυνο κατασκευής εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής.

Το εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής αποτελεί μια συνεχιζόμενη απειλή για τα Μέγαρα. Μια ανατριχιαστική απειλή υποβάθμισης και καταστροφής. Και το θέμα αυτό κάθε άλλο παρά έχει κλείσει για τα Μέγαρα.
Η εταιρεία θυμίζουμε έχει εξασφαλίσει την αρχική άδεια από τη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) καθώς οι αντιρρήσεις – ενστάσεις που υποβλήθηκαν εκ μέρους του δήμου προς την ΡΑΕ (το 2001 και το 2006), όταν το θέμα της ηλεκτροπαραγωγής στα Μέγαρα βρίσκονταν σε εμβρυακό στάδιο, δεν λήφθηκαν τελικά καθόλου υπόψη αφού και οι δύο ήταν εκπρόθεσμες!

Όταν έγινε γνωστή αυτή η απειλή όπως ήταν φυσικό ο κόσμος ξεσηκώθηκε. Υπήρξε Επιτροπή Αγώνα με επικεφαλής τον τότε δήμαρχο (κ. Στρατιώτη) η οποία έκανε παράσταση στον τότε Υπουργό Ανάπτυξης κ. Φώλια έπειτα από την απόφαση του δευτέρου να εγκρίνει και την άδεια παραγωγής που ζήτησαν τα ΕΛΠΕ και μάλιστα παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις του προκατόχου του κ.Σιούφα ότι δεν θα γίνει τέτοια μονάδα στα Μέγαρα.
Σε αυτή τη συνάντηση υπήρξε ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ «δέσμευση» του τότε Υπουργού ότι δεν θα κατασκευαστεί το εργοστάσιο, παρόλο που η άδεια που είχε υπογράψει προηγουμένως ο ίδιος είχε διάρκεια ισχύος 30 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης και ουδέποτε ανακλήθηκε!
Τα ΕΛΠΕ με δελτίο τύπου την ίδια περίοδο μας ανακοίνωναν ότι η επένδυση στα Μέγαρα δεν είναι μέσα στις ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ της εταιρείας.

Τι καλά που θα ήταν τα λόγια να δημιουργούσαν την πραγματικότητα! Από πότε όμως κάποιες προφορικές κουβέντες ενός πρώην Υπουργού αποτελούν δέσμευση για τις όποιες μελλοντικές κυβερνήσεις; Από πότε κάποια λόγια μπορούν να δεσμεύσουν εταιρείες να αναπτύξουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια;

Η απειλή κατασκευής και λειτουργίας εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής στο Πέραμα Μεγάρων δεν απετράπη! Απλώς προσωρινά αναβλήθηκε! Ο όποιος εφησυχασμός μπροστά σε αυτή την τερατώδη περιβαλλοντική απειλή είναι τουλάχιστον ανεπίτρεπτος και επικίνδυνος! Οφείλουμε να αγωνιστούμε για την τελεσίδικη ανατροπή της απόφασης αδειοδότησης με πολιτικές και δικαστικές ενέργειες. Θα χρειαστεί σκληρός και επίμονος αγώνας για να ανατραπεί.

Ο Συντονιστικός Φορέας για την προστασία του Βουρκαρίου έχει καταθέσει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της άδειας. Έπειτα μάλιστα από δύο διαδοχικές αναβολές η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί πριν τα τέλη του χρόνου και συγκεκριμένα στις 12/12/2012.
Είναι επίσης γνωστό ότι και ο Δήμος Μεγαρέων (με την προηγούμενη διοίκηση του δήμου) έχει προσφύγει στο ΣτΕ (μεταγενέστερα από την προσφυγή των Συλλόγων του Φορέα μας) από κοινού με την τότε Νομαρχία για το ίδιο θέμα. Με δεδομένο όμως το ιστορικό της υπόθεσης η νέα δημοτική αρχή οφείλει να ενημερώσει τους πολίτες αν η προσφυγή αυτή ήταν τελικά εκπρόθεσμη καθώς και για το πότε έχει οριστεί η δικάσιμος.


Ο Δήμος μας λοιπόν πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες κινητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για τις επιπτώσεις που θα επέφερε μια τέτοια εγκατάσταση στη δημόσια υγεία και στη ρύπανση του περιβάλλοντος των Μεγάρων και να κάνει γνωστή την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο εγκατάστασης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στα Μέγαρα και στη νέα κυβέρνηση αλλά και σε κάθε άλλη που τυχόν ακολουθήσει.

Δεν θέλουμε τα Μέγαρα να ακολουθήσουν το δρόμο που τράβηξε ο Ασπρόπυργος και ο Σκαραμαγκάς! Σιγά – σιγά και με μεθοδικό τρόπο η Δυτική Αττική μετατράπηκε σε βιομηχανικό σκουπιδαριό όλης της Ελλάδας, καταστρέφονας το περιβάλλον και τις ζωές των κατοίκων. Αυτό το ξέρουμε και το έχουμε δει! Δεν πρέπει να αφήσουμε να επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό στα Μέγαρα και τη Νέα Πέραμο!


Ας δούμε όμως την παραπάνω φωτογραφία για να κατανοήσουμε πως άλλοι δήμοι με παρόμοια προβλήματα χειρίστηκαν τα ζητήματά τους! ...Ο Δήμος Περάματος βρέθηκε μπροστά στον αγώνα για την ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ από την περιοχή του! Καζάνια του θανάτου τις αποκαλούσε!....και μετά από μακροχρόνιους αγώνες και κινητοποιήσεις, τα καταφέρανε!
...αυτά είναι σημαντικά μαθήματα, για να μην λένε κάποιοι ότι ανάλογα αιτήματα είναι υπερβολικά και απραγματοποίητα για την περιοχή μας! ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ! ...και οι πολίτες των Μεγάρων αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον. Καλύτερο από τη μίζερη προοπτική που τους προσφέρουν όσοι δεν θέλουν να αγωνιστούν και να διεκδικήσουν μια προοπτική για το κοινό καλό και το μέλλον ΟΛΩΝ ΜΑΣ!

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ!

ΣΥΣΣΩΜΗ Η ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΝΕΟΠΕΡΑΜΙΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΛΛΟΧΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ!

ΚΑΜΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΡΙΔΑ!

Επιθυμούμε τέλος, αντί για επίλογο, να κλείσουμε αυτήν μας την τοποθέτηση με μια φράση του κ. Αλκιβιάδη Ι. Μπεναρδή που γράφτηκε τον Απρίλιο του 2011 σε τοπική εφημερίδα:
«Το να κρύβεις την ύπαρξη των κινδύνων που απειλούν τον τόπο σου, για να ζεις σε μια πλαστή, γαλήνια, εικονική πραγματικότητα και να μην ταράζεις τον επικίνδυνο εφησυχασμό τον δικό σου και αυτόν των γύρω σου αποτελεί ταπεινωτική, αηδιαστική δειλία και ασυγχώρητο στρουθοκαμηλισμό»


Και ένα σχετικό δημοσίευμα του τοπικού τύπου:

Δελτίο τύπου: Όχι στην κατασκευή μιας ακόμα γιγαντιαίας δεμενής καυσίμων

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αρ. ΔΤ: 0122 / 26-06-2012


Θέμα: Όχι στην κατασκευή μιας ακόμα γιγαντιαίας δεμενής καυσίμων

«Δεν θα επιτρέψουμε περαιτέρω υποβάθμιση του τόπου μας»

Η Διοίκηση του Δήμου και ο Δήμαρχος Ιωάννης Μαρινάκης εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την απόφαση του π. υφυπουργού Περιβάλλοντος Ιωάννη Μανιάτη, σύμφωνα με την οποία χορηγείται στην εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ άδεια εγκατάστασης για την κατασκευή του έργου «Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Εγκαταστάσεων Δεξαμενών Μεγάρων» στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων της εταιρείας στα Μέγαρα.

Σύμφωνα με την απόφαση ο π. υφυπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής παραχωρεί άδεια στην εταιρεία προκειμένου να κατασκευάσει μια νέα δεξαμενή στις εγκαταστάσεις της στα Μέγαρα και μάλιστα το υπουργείο συμφωνεί και εγκρίνει την κατά παρέκκλιση ύψους ανέγερση της δεξαμενής αποθήκευσης ελαιωδών και ορίζει το ύψος της νέας δεξαμενής στα 17,2 μέτρα.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Ιωάννης Μαρινάκης χαρακτηρίζει απαράδεκτο το γεγονός ότι μία τέτοια απόφαση κοινοποιείται στο Δήμο και εμφανίζεται ως τετελεσμένο, χωρίς προηγουμένως να έχει ζητηθεί, ούτε καν η άποψη του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων, αμέσως μετά την κοινοποίηση της απόφασης:

• Ζήτησε από τις αρμόδιες νομικές υπηρεσίες του Δήμου να κινήσουν άμεσα τις διαδικασίες προκειμένου να κατατεθεί προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της απόφασης
• Φέρνει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να ληφθεί ομόφωνη απόφαση που θα εκφράζει την αντίδραση του Δήμου σε ακόμη μία απόφαση που λαμβάνεται ερήμην του Δήμου και επηρεάζει την περιοχή. Ταυτόχρονα η ομόφωνη αντίδραση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποτελέσει το έναυσμα για τις κινητοποιήσεις που θα ακολουθήσουν εάν οι αρμόδιες αρχές αγνοήσουν την δίκαιη αγανάκτηση των πολιτών σε ακόμη μία προσπάθεια υποβάθμισης του τόπου.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Ιωάννης Μαρινάκης εκφράζοντας την αντίδρασή του στην νέα προσπάθεια υποβάθμισης του τόπου, δηλώνει ότι «δεν θα επιτρέψουμε την προσπάθεια υποβάθμισης της περιοχής. Η αντίδραση της διοίκησης ήταν άμεση, κινηθήκαμε τάχιστα με τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες προκειμένου να ακυρώσουμε την απόφαση. Ταυτόχρονα το θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα ζητήσουμε την ομόφωνη καταδίκη της απόφασης και προσμένω να ληφθούν γενναίες αποφάσεις προκειμένου να ενεργοποιηθεί η κοινωνία, οι τοπικοί φορείς και να προλάβουμε δυσάρεστες εξελίξεις».

Συναυλία Βυζάντειου Ωδείου

Χωρίς λόγια!!!