O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017

O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017 - νίκη για τον τόπο και τους κατοίκους της Μεγαρίδας!

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2008

Ο «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΝΕΟ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ «ΒΟΥΡΚΑΡΙ»


Η ανεξάρτητη αρχή "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ" με νέο του πόρισμα παρεμβαίνει στην περιοχή και απαιτεί από την δημόσια διοίκηση τοπική και κεντρική την άμεση λήψη μέτρων για τον υγροβιότοπο "Βουρκάρι".

Όπως αναφέρει η περιοχή του Βουρκαρίου που αποτελεί "...τον μεγαλύτερο σε έκταση υγροβιότοπο της Δυτικής Αττικής...δεν εντάσεται σε κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας...και επί σειρά ετών έχει υπαρξει σωρεία παρεμβάσεων στην περιοχή...".

Στα συμπεράσματά του ο "Συνήγορος του Πολίτη" καταλήγει:

1. Το "Βουρκάρι", συγκεντρώνει κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο όλα τα χαρακτηριστικά ενός υγροτοπικού οικοσυστήματος, όπως άλλοστε γίνεται αποδεκτό από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

2. Το γεγονός της μη ένταξης μιας περιοχής σε δίκτυο παριβαλλοντικής προστασίας δεν αναιρεί την υποχρέωση κρατικής προστασίας της, όταν αυτή συγκεντρώνει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά όπως το "Βουρκάρι". Αυτά προκύπτουν από το άρθρο 24 του Συντάγματος, το άρθρο 4.1 του Ν.Δ.191/1974 και απο την νομολογία ΣτΕ 2135/03 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Η συγκεκριμένη περιοχή είχε χαρακτηριστεί ως ζώνη προς εγκατάσταση Βιομηχανικών Μονάδων μέσης Όχλησης (ζώνη ΕΜ του Π.Δ.84/1984) που καταργήθηκε από το αρθρο 16 του Ν.2965/2001. Μετά τον 2965 ψηφίστηκε ο Ν.3325/2005 ο οποίος στο άρθρο 39 ορίζει ότι "από την έναρξη του παρόντος νόμου κατεργούνται οι διατάξεις του Ν.2965/2001 χωρίς να επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του π.δ.84/84 που καταργήθηκαν με το άρθρο 16 του Ν.2965/2001.


Ειναι σαφές λοιπόν ότι το Π.Δ. 84/1984 δεν ισχύει πλέον και η περιοχή του Βουρκαρίου δεν είναι χαρακτηρισμένη ως ζώνη πρός εγκατάσταση Βιομηχανικών Μονάδων Μέσης Όχλησης.


4. Με βάση τα παραπάνω θεωρεί ότι "...η Διοίκηση οφείλει να λάβει άμεσα μέτρα προστασίας και να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες ότι δεν μπορεί να προβεί στην χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε είδους βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας στην εν λόγω περιοχή.

5. Άλλωστε το άρθρο 24 του Συντάγματος και το άρθρο 4.1 της Σύμβασης Ραμσάρ έχουν αυξημένη τυπική ισχύ και υπερισχύουν κάθε αντίθετης εσωτερικής διάταξης νόμου και βέβαια κάθε αντίθετης διοικητικής πράξης. Συνεπώς η εγκατάσταση βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων σε περιοχές όπως το Βουρκάρι που συγκεντρώνουν τα γνωρίσματα υγροτόπου απαγορεύεται!

6. Σε κάθε περίπτωση η Νομαρχία όσο και οι άλλες υπηρεσίες μπορούν να αρνούνται αιτιολογημένα την χορήγηση αδειών λειτουργίας βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, ιδίως δε όταν κατά την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αγιολόγηση (Ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/2002, άρθρο 6α) πρέπει να ληφθεί υπόψη "..η περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής που ενδέχεται να θιγεί από το έργο ή τη δραστηριότητα".

Ο "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ" καταλήγει:

Αποτελεί άμεση και αδήριτη ανάγκη να οριστούν οι νέες χρήσεις γής στην Αττική καθώς και η σύνταξη και δημοσίευση των χαρτών που εξειδικεύουν το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας.

"...στο μεσοδιάστημα, όσον αφορά συγκεκριμένα την οικολογικά ευαίσθητη περιοχή του Βουρκαρίου, οι υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την χορήγηση οικοδομικών αδειών (Πολεοδομία Μεγάρων) ή αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων (σχετικές Διευθύνσεις της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής), προτείνουμε να αρνούνται αιτιολογημένα την χορήγησή τους, σύμφωνα με όσα αναλύθηκαν παραπάνω..."Το πόρισμα αυτό του Συνήγορου του Πολίτη δημιουργεί νέα δεδομένα και ανοίγει το δρόμο για την αναβάθμιση και προστασία της περιοχής. Οι ευθύνες πλέον για τον υγροβιότοπο "Βουρκάρι" είναι μεγάλες και ιστορικές!

διαβάστε το πλήρες κείμενο:

http://www.scribd.com/doc/5362039/Synigoros-tou-Politi-08-08-pdf