Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2008

Το Βουρκάρι στο διαδίκτυο: http://deepinbirds.wordpress.com/


Το Βουρκάρι και τα σπάνια πουλιά της περιοχής στο διαδίκτυο :


....πότε επιτέλους οι αρμόδιοι θα πάρουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας αυτού του ιδιαίτερου υγροβιοτόπου....
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΤΩΡΑ!
ΝΑ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΩΡΑ!

για τις ιδιωτικοποιήσεις στο Θριάσιο

Λάβαμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω ανακοίνωση:

http://www.scribd.com/doc/4683278/-2-8-2008