O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017

O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017 - νίκη για τον τόπο και τους κατοίκους της Μεγαρίδας!

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Απορία μας σχετικά με την εισήγηση-γνωμοδότηση της Πολεοδομίας Μεγάρων για το Βουρκάρι...

Τα δύο επιφανή στελέχη της Πολεοδομίας Μεγάρων με τις λαμπρές πραγματικά περιβαλλοντικές σπουδές τους (που οι ίδιοι παραθέτουν στα σχετικά για το Βουρκάρι ενυπόγραφα άρθρα τους στον τοπικό τύπο), υποστήριξαν κατά την 1η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μεγάρων (της 27/4/11) περί γνωμοδότησης επί του προτεινόμενου από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) για την προστασία του Βουρκαρίου, ότι επιβάλλεται προηγουμένως η σύνταξη ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για την περιοχή, εννοώντας προφανώς ξέχωρα από τις υπάρχουσες: Μελέτη του Εργαστηρίου Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας(2003-2004), Μελέτη του τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου(2004), Γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη(ΣτΠ)-2005, Μελέτη του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)-2006, Γνωμοδότηση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας-2008, Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη(ΣτΠ)-2008, Μελέτη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας(Ε.Ο.Ε.)-2009.

Έπειτα από το απαντητικό έγγραφο του ΟΡΣΑ προς το Δήμο Μεγαρέων, στο οποίο διαβεβαιώνεται εγγράφως ότι με βάση το νόμο δεν απαιτείται η εκπόνηση ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης, εξακολουθούν να υπεραμύνονται της αρχικής τους θέσης μέσα και από δεύτερο νεότερο άρθρο τους (που δημοσιεύεται κατωτέρω).

Προφανώς και δεν αμφισβητούνται ούτε οι σπουδές αλλά ούτε και η εμπειρία των διακεκριμένων στελεχών της Πολεοδομίας Μεγάρων και αν μη τι άλλο φυσικά το δικαίωμά τους να εμμένουν στη δική τους επιστημονική άποψη.

Επειδή όμως, μάλλον εμείς δεν καταλάβαμε, ρωτάμε απλά το εξής:

Αφού λοιπόν η ειδική περιβαλλοντική μελέτη είναι κατά την κρίση των δύο αυτών στελεχών απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση για τον καθορισμό των ζωνών προστασίας στον υγρότοπο των Μεγάρων, γιατί δεν το ανέφεραν εγγράφως στην επίσημη εισήγησή τους προς το δημοτικό συμβούλιο;

Θυμίζουμε εδώ ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης συζήτησης το ένα εκ των δύο στελεχών της Υπηρεσίας το οποίο και παρευρέθη (ο αναπληρωτής Δ/ντης ΤΥΔΜ) παρουσίασε προς το σώμα τις προτάσεις και το σκεπτικό της εισήγησής τους για το θέμα και μόνο προς το τέλος της συνεδρίασης -κατά το οποίο ο Δήμαρχος είχε ξεκάθαρα διαφοροποιηθεί από την εισήγησή αυτή, παρουσιάζοντας την κατά την κρίση του προστατευτικότερη για τον υγρότοπο δική του γνωμοδότηση (πράγμα που όμως δεν επανέλαβε και στη 2η για το ίδιο θέμα συνεδρίαση της 11/7/11)- ειπώθηκε από το εν λόγω στέλεχος ότι δεν είναι σωστό να συζητάμε επί του προτεινόμενου σχεδίου του ΟΡΣΑ για τον καθορισμό ζωνών προστασίας στο Βουρκάρι αφού δεν υπάρχει προηγούμενη ειδική περιβαλλοντική μελέτη για την εν λόγω περιοχή. Άποψη που υποστηρίχθηκε με σθένος από τον τέως δήμαρχο κ.Στρατιώτη, ο οποίος θυμίζουμε ότι επί δημαρχίας κ.Σύρκου είχε καταψηφίσει σε τότε συνεδρίαση του ΔΣ την προστασία του Βουρκαρίου υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε προηγούμενη ειδική περιβαλλοντική μελέτη που να οριοθετεί τον υγροβιότοπο, ενώ υπεσχέθη πολλάκις μετέπειτα ότι θα την πραγματοποιούσε ο ίδιος όταν θα αναλάμβανε τα ηνία της Διοίκησης του Δήμου. (Επί της απάντησής του, όπως ειπώθηκε μέσω του κ. Φωτίου -καθώς ο ίδιος όπως και ο κ.Μπερδελής απουσίαζαν από την 2η συνεδρίαση για το Βουρκάρι- ο οποίος επικαλέστηκε ως τoν λόγο της μη εκπόνησής της από την προηγούμενη Διοίκηση το υπέρογκο κόστος της, αξίζει ίσως να αναφερθούμε ειδικά σε επόμενο σχόλιό μας). Με την άποψη αυτή του στελέχους της Πολεοδομίας συντάχθηκε αβίαστα και ο κ.Σταμούλης.

Στην προαναφερόμενη όμως τρισέλιδη επίσημη εισήγηση-γνωμοδότηση της Πολεοδομίας Μεγάρων που υπογράφεται από τους δύο υπαλλήλους (αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε φυσικά σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους προτού λάβει χώρα η πρώτη συνεδρίαση), δεν αναφέρεται πουθενά απολύτως (ούτε στην αρχή, ούτε στη μέση, ούτε στο τέλος) η παραμικρή έστω ένστασή τους για την έλλειψη προηγούμενης ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για την περιοχή.

Πιθανόν να ξέχασαν να το γράψουν στο χαρτί αλλά και να το αναφέρουν ως σημαντικό στοιχείο κατά την αρχική τους τοποθέτηση επί της εισήγησής τους στο δημοτικό συμβούλιο, πράγματι όμως διατύπωσαν όντως την ένστασή τους προφορικά κατά το τέλος της 1ης συνεδρίασης για το Βουρκάρι (δια στόματος του αναπλ. Δ/ντη καθώς η αρμόδια μηχανικός που την συνυπογράφει δεν παρέστη σε καμία από τις δύο συνεδριάσεις).

Αφού λοιπόν θεωρούσαν (όπως τελικά ειπώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και σε μετέπειτα σχετικό άρθρο τους στον τοπικό τύπο) και εξακολουθούν αμείωτα, παρά τις αντίθετες έγγραφες διαβεβαίωσεις του ΟΡΣΑ, να υποστηρίζουν μέχρι σήμερα (όπως αποδεικνύεται και στο νεότερο άρθρο τους στον τοπικό τύπο που όπως προείπαμε δημοσιεύουμε κατωτέρω), ότι η περιβαλλοντική μελέτη είναι απαραίτητο και αναγκαίο στοιχείο για να μπορεί κανείς να γνωμοδοτήσει σχετικά, πως είναι δυνατόν να προτείνουν τη δική τους επιστημονική μεν οριοθέτηση (αναφορικά με τις ζώνες προστασίας και τους όρους δόμησης ανά ζώνη) χωρίς όμως την προηγούμενη ύπαρξη της ειδικής μελέτης που οι ίδιοι θεωρούν απολύτως απαραίτητη;

Χωρίς δηλαδή να έχουν οι ίδιοι στα χέρια τους την αναγκαία (κατ’ αυτούς) ειδική περιβαλλοντική μελέτη προτείνουν συγκεκριμένη οριοθέτηση και χρήσεις ανά ζώνη γύρω από το Βουρκάρι, την ίδια στιγμή που υποδεικνύουν στην αντίστοιχη (πολυμελή) επιστημονική επιτροπή του ΟΡΣΑ ότι έπραξε λανθασμένα προτείνοντας ζώνες και όρους προστασίας χωρίς προηγουμένως να έχει συνταχθεί η απαραίτητη και επιβαλλόμενη ειδική περιβαλλοντική μελέτη!

Εμείς δυστυχώς ακόμα αδυνατούμε να το καταλάβουμε αυτό, πιθανόν λόγω της οικολογικής μας «υπερευαισθησίας» όπως στηλιτεύτηκε από γνωστό συμπολίτη μας στη 2η σχετική συνεδρίαση του ΔΣ για το Βουρκάρι, ο οποίος και υποστήριξε ευθέως (κατά την παρέμβασή του αλλά και κατά τη διάρκεια της δικής μας!) ότι είμαστε τάχα έμμισθοι υπάλληλοι (ποιών??!!) και παίρνουμε χορηγίες (από ποιούς??!!) -μπορεί να εννοούσε ότι τα έχουμε "κάνει πλακάκια" με τους λευκοτσικνιάδες!!- χωρίς όμως ο προεδρεύων του Συμβουλίου να του ζητήσει, από στοιχειώδη ευθυξία, να δώσει τουλάχιστον κάποιες εξηγήσεις αν όχι και στοιχεία για τις σοβαρότατες αυτές καταγγελίες (συκοφαντίες θα λέγαμε εμείς) που έτσι απλά εξεστόμισε. Άραγε έτσι θα αντιδρούσε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου αν είχε αφεθεί έστω και μία μόνο υπόνοια (και όχι βαρύτατες καταγγελίες όπως αυτές), που να αφορούσε όμως σε έναν δημοτικό σύμβουλο και όχι σε έναν απλό πολίτη;;;

Κρίμα πάντως που δεν παρέστη κανείς από τα δύο εξέχοντα στελέχη της Πολεοδομίας Μεγάρων στην 2η αυτή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το Βουρκάρι, ώστε να μας έλυνε τουλάχιστον την ανωτέρω απορία μας…

Η θέση των στελεχών της Πολεοδομίας Μεγάρων:

Η θέση του ΟΡΣΑ:
Η επίσημη εισήγηση-γνωμοδότηση των στελεχών της Πολεοδομίας Μεγάρων:

Θ. Κουτρούκης: "Τα μαρτυρικά βήματα της εργασίας"

"Η εποχή των παγετώνων της οικονομικής ύφεσης προκαλεί ασφυκτικές πιέσεις στην μισθωτή εργασία. Τα χρόνια που έρχονται οι Έλληνες εργαζόμενοι θα κληθούν να πορευτούν μια αγωνιώδη 'Οδό του Μαρτυρίου' για να διασφαλίσουν μια θέση εργασίας, ένα αξιοπρεπές εισόδημα και εν γένει να επιβιώσουν στις συμπληγάδες της επαπειλούμενης χρεοκοπίας της ελληνικής οικονομίας"
Θ.Κουτρούκης

"Πνοή" 21/7/11, σελ.27

Τα "γιουβαρλάκια" ζητούν επειγόντως στέγη!

"Επικαιρότητα" 26/7/11, σελ.6