Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

εκλογές 2009 - τα αποτελέσματα στην Αττική

Τα αποτελέσματα στην περιφέρεια Αττικής έτσι πως καταγράφονται απο τον Υπουργείο Εσωτερικών:

Τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας όπως δημοσιεύονται απο το Υπουργείο. Με σημάδι οι βουλευτές που εκλέγονται ανά κόμμα στην περιφέρεια.