O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017

O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017 - νίκη για τον τόπο και τους κατοίκους της Μεγαρίδας!

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Ερώτημα για το Βουρκάρι και από τον Θ. Λεβέντη


31/1/2012
Προς: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Θέμα: Προστασία και ανάδειξη του υγροβιότοπου Βουρκάρι στα Μέγαρα

Ο υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αποτελεί τον μεγαλύτερο και σημαντικότερο μεταναστευτικό σταθμό πτηνών στη Δυτική Αττική και έναν από τους σημαντικότερους σε όλο τον νομό. Φιλοξενεί περί τα 127 είδη πουλιών (φλαμίγκο, ερωδιούς, κύκνους, αγριόπαπιες κ.λπ.), αρκετά εκ των οποίων βρίσκονται υπό απειλή. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, παραμένει χωρίς νομικό καθεστώς προστασίας, με αποτέλεσμα οι κίνδυνοι για την περαιτέρω υποβάθμισή του να αυξάνονται καθημερινά. Επανειλημμένα, την τελευταία τριετία έχουμε φέρει το θέμα στη Βουλή με γραπτές και επίκαιρες ερωτήσεις ή άλλες παρεμβάσεις μας και είχαμε συμμετάσχει ενεργά σε σχετικές κινητοποιήσεις του Δήμου και διαφόρων φορέων της πόλης των Μεγάρων.
Την τελευταία τριετία, τοπικοί σύλλογοι και φορείς, οικολογικές οργανώσεις και κάτοικοι της περιοχής έχουν κινητοποιηθεί για τη διάσωση, την προστασία και την ανάδειξη αυτού του υγροτοπικού συστήματος και για τη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας της Αττικής.
Με υπουργική εντολή από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας ΠεριβάΛοντος Αττικής (ΟΡΣΑ) έχει εκπονηθεί ειδικό Σχέδιο Υπουργικού Διατάγματος για την προστασία του υγροβιότοπου. Το τελικό σχέδιο Π.Δ. έχει εγκριθεί ομόφωνα από την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού.
Εδώ και 4 μήνες, ο ΟΡΣΑ έχει υποβάλει το εν λόγω σχέδιο Π.Δ. στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ για την τελική έγκριση και υπογραφή του. Προκειμένου, μάλιστα, για την προστασία του εν λόγω ευαίσθητου υγροτοπικού οικοσυστήματος εκδόθηκαν από το ΥΠΕΚΑ δυο Υπουργικές Αποφάσεις αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών και έγκρισης εργασιών στην περιοχή του υγροβιότοπου «Βουρκάρι Μεγάρων» 9μηνης αναστολής έκαστη (η τελευταία αναστολή τέθηκε σε ισχύ με το ΦΕΚ158/Α.Α.Π/16.6.2011).
Η Αττική ανέκαθεν διέθετε πολύ περισσότερους υγροβιότοπους και ήταν πέρασμα και χώρος διαμονής πουλιών. Σήμερα, οι λίγοι εναπομείναντες υγροβιότοποι της (Λίμνη Κουμουνδούρου, Βουρκάρι Μεγάρων, Ψάθα Βιλίων, Δέλτα Κηφισού, Βραυρώνα, Ωρωπός, Σχοινιάς) κινδυνεύουν άμεσα με αφανισμό λόγω ανυπαρξίας ουσιαστικών πρωτοβουλιών των Κυβερνήσεων για τη διάσωσή τους.
Προκειμένου οι προαναφερόμενοι υγρότοποι να ενταχθούν σε κάποιο σύστημα προστασίας, θα πρέπει να εκπονηθεί για κάθε έναν από αυτούς ειδική περιβαλλοντική μελέτη. Η μελέτη αυτή, σύμφωνα με τον Ν. 1650, αποτελεί προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως προστατευόμενης και συνεπώς για τον καθορισμό δέσμευσης στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης όρων και περιορισμών δόμησης.
Να υπογραμμίσουμε ότι με επανειλημμένες ερωτήσεις μας, παλαιότερες αλλά και πρόσφατες (29.1.2010, 21.10.2009, 3.12.2008) έχουμε αναφερθεί στην αναγκαιότητα προστασίας και ανάδειξης του υγροβιότοπου στο Βουρκάρι Μεγάρων, αλλά και των λοιπών εναπομείναντων υγροβιότοπων της Αττικής.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Πότε θα ενταχθεί ο υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων, σε νομικό καθεστώς προστασίας και πρόγραμμα αποκατάστασης, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του;
2. Ποιο το χρονοδιάγραμμα για την τελική υπογραφή και δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος, που αφορά στην προστασία του υγροβιότοπου στο Βουρκάρι Μεγάρων;
3. Θα προβεί έγκαιρα στην εκπόνηση σχετικών περιβαλλοντικών μελετών και τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων, με σκοπό την προστασία και ανάδειξη των εναπομείναντων υγροβιότοπων της Αττικής;

Ο ερωτών βουλευτής

Θανάσης Λεβέντης

Σήμερα στις 11.00πμ η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη λίμνη Κουμουνδούρου!"Αιχμή" 3/2/12, σελ.9

Προσφορά στο Σύλλογο των Α.Μ.Ε.Α. από το 1ο & 2ο Λύκειο Μεγάρων