Τρίτη, 1 Ιουλίου 2008

επιμελητήριο περιβάλλοντος: να μην εγκατασταθεί στο Πέραμα το εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής
Το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος παρέδωσε νέα μελέτη για την περιοχή μας. Η εμπεριστατωμένη μελέτη του έρχεται να προστεθεί σε σειρά γνωμοδοτήσεων που ομόφωνα καλούν την διοίκηση να ανακαλέσει την αδεια παραγωγής για εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας στο Πέραμα Μεγάρων.