O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017

O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017 - νίκη για τον τόπο και τους κατοίκους της Μεγαρίδας!

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009

ο Υφυπουργός εμμέσως εγκαλεί την τοπική αυτοδιοίκηση για την απραξία της στο θέμα της προστασίας του υγροβιοτόπου του Βουρκαρίου

Ο υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ.Στ.Καλογιάννης σε απάντησή του σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ.Οικονόμου για το θέμα του Βουρκαρίου, εμμέσως αλλά σαφώς εγκαλεί την τοπική αυτοδιοίκηση για την απραξία της στο θέμα της προστασίας του υγροβιοτόπου.

Συγκεκριμμένα ο υφυπουργός:

  • τονίζει για δεύτερη φορά στη Βουλή ότι ο Δήμος δεν έχει ζητήσει την αναστολή των οικοδομικών εργασιών και αδειών στην περιοχή. Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος εξακολουθεί να σιωπά για το θέμα ακόμα και τώρα!

  • επισημαίνει ότι στο νέο σχέδιο Μεγάρων ο Οργανισμός της Αθήνας θα προβλέπει όρους προστασίας για την περιοχή και περιορισμό της βιομηχανικής ζώνης . Στα πλαίσια αυτά υπογραμμίζει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να μην εγκρίνει Μελέτες Περιβαλλοντικών Όρων και συνεπώς να μην εγκρίνει άδειες για νέες βιομηχανίες στην περιοχή. Αυτό άλλωστε είναι ένα από τα σταθερά αιτήματα του Συνηγόρου του Πολίτη και σταθερή επίσης απαίτηση του "Φορέα για την Προστασία του Βουρκαρίου"....

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΕΛΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ;

Φυσικά η απραξία του Δήμου και της Νομαρχίας σε τίποτα δεν υποβαθμίζει τις ευθύνες της Κυβέρνησης για την καθυστέρηση στην λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προστασία του Βουρκαρίου...που θα μπορούσε να τελειώσει το όλο θέμα, με την κατάθεση μια τροπολογίας για την κατάργηση του άρθρου ενός νόμου που είχε, ας σημειωθεί ψηφιστεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση, και ονοματίζει την περιοχή ως βιομηχανική...

...διαβάστε προσεκτικά την απάντηση του υφυπουργού όπως φαίνεται στην επιστολή του κ.Οικονόμου


ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΒΑΣΙΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΑΣΟΚ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χαριλάου Τρικούπη 41, 106 81 Αθήνα

Τηλ. 210-8542901 & 210-8542254

Fax. 210-8542813

Αθήνα, 1-6-09ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ.15837/10.3.09) που κατατέθηκε από τον Βουλευτή Περιφέρειας Αττικής, Βασίλη Οικονόμου, αναφορικά με την προστασία του υγροβιότοπου του Βουρκαρίου στα Μέγαρα Αττικής, ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ, κ. Στ. Καλογιάννης, μας έδωσε την εξής απάντηση: «Η προστασία του εν λόγω υγροβιότοπου θα θεσμοθετηθεί μέσω του υπό τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Πλαισίου (ΓΠΣ) του Δήμου Μεγαρέων που (μετά από μελέτη που υπέβαλε ο Δήμος Μεγαρέων) επεξεργάζεται ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ) στο οποίο θα προβλεφθούν όροι προστασίας για τον υγροβιότοπο καθώς και επανακαθορισμός των ορίων(με περιορισμό) της όμορης βιομηχανικής περιοχής. Η παραπάνω μελέτη θα προωθηθεί μόλις συμπληρωθεί ο σχετικός φάκελος. Δεν έχει κατατεθεί αίτημα αναστολής οικοδομικών εργασιών στην περιοχή από τον Δήμο Μεγαρέων.

Ο Οργανισμός Αθήνας με την Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 2.7.07 έχει εγκρίνει το πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού στη Δυτική Αττική, το οποίο για τη θέση Βουρκάρι προβλέπει την «προστασία υγροβιότοπων, ώστε να διατηρηθεί η οικολογική αξία τους και η βιοποικιλότητα τους». Κατά συνέπεια οι γνωμοδοτήσεις της Υπηρεσίας στα πλαίσια έγκρισης σχετικών ΜΠΕ που τυχόν θα υποβληθούν και θα αφορούν μη συμβατές χρήσεις με το παραπάνω πλαίσιο θα επισημαίνουν όλα τα προαναφερθέντα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της αδείας εγκατάστασης η/και λειτουργίας κάθε νέας βιομηχανικής/βιοτεχνικής μονάδας ή σημαντικής επέκτασης υφισταμένης, αποτελεί η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Στις ΑΕΠΟ καθορίζονται μεταξύ άλλων οι οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων, οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες καθώς και τα τεχνικά έργα, τα μέτρα, οι όροι και οι περιορισμοί που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων.

Στις περιπτώσεις που κρίνεται ότι δεν επιτρέπεται για περιβαλλοντικούς λόγους η εγκατάσταση της νέας μονάδας ή η τροποποίηση υφισταμένης, δεν εκδίδεται ΑΕΠΟ. Η μη έκδοση ΑΕΠΟ μπορεί να αποφασισθεί ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες έχει προηγηθεί θετική γνωμοδότηση κατά την διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ)».

Κατόπιν της παραπάνω απαντήσεως του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά την πλήρη αδιαφορία από την πλευρά της κυβέρνησης αναφορικά με την διαφύλαξη και την προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος της χώρας μας. Παρά την φιλότιμη προσπάθεια του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ να μας διαφωτίσει για το θιγόμενο θέμα, δυστυχώς η απάντησή του δεν μας κάλυψε καθώς εξαντλείται στην ανάλυση του τι θα πρέπει να γίνει πρώτα από όλους τους άλλους φορείς και όχι από το ΥΠΕΧΩΔΕ και στη μετατόπιση των ευθυνών στους άλλους αρμόδιους φορείς και όχι η ανάληψη της ευθύνης από το Υπουργείο. Επιπλέον παραμένει αναπάντητο το ερώτημά μας σχετικά με την πρόθεση της κυβέρνησης και τον προγραμματισμό της για την ανάδειξη και την αξιοποίηση του υγροβιότοπου, πόσο μάλλον αν αναλογιστούμε την σημαντική ζημιά που υπέστη μέχρι σήμερα.

Η σημερινή κατάσταση του υδροβιότοπου του Βουρκαρίου στα Μέγαρα, είναι ένα πλήγμα για το περιβάλλον της Αττικής και έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτή η απαράδεκτη κατάσταση για την προστασία και την αξιοποίηση του. Και αντί να ασχοληθεί με αυτό το πρόβλημα το Υπουργείο σε μια ουσιαστικά ανούσια απάντηση μας ενημερώνει πως το ζήτημα του Βουρκαρίου Μεγάρων έχει προγραμματιστεί έτσι ώστε να προωθηθούν όροι προστασίας του, κάποια στιγμή στο μέλλον χωρίς να μας δίνει ούτε καν ένα χρονοδιάγραμμα ή κάποιο συγκεκριμένο στίγμα.

Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια εποχή που τα περιβαλλοντικά θέματα είναι στην καθημερινή ατζέντα των θεμάτων πρώτα σε ιεράρχηση και παρά το γεγονός ότι η χώρα μας είναι συχνά υπόλογη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την πλημμελή προστασία των υγροβιότοπών της και έχει υποστεί καταδίκες για παραβίαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας! Έτσι για μια ακόμη φορά μας αποδεικνύει η σημερινή κυβέρνηση, αν όχι την απαξίωσή των θεμάτων περιβάλλοντος τουλάχιστον τη λανθασμένη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της έναντι των περιβαλλοντικών προβλημάτων που ολοένα και αυξάνουν.

Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής και Μέλος της Ειδικής Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Βασίλης Οικονόμου, θα επιμείνει στο θέμα μέχρι η κυβέρνηση να αντιληφθεί πως πρέπει και να αναλάβει τις ευθύνες της και να προωθήσει συγκεκριμένα μέτρα τόσο για την προστασία όσο και για την αξιοποίηση του υγροβιότοπου του Βουρκαρίου Μεγάρων αλλά και γενικότερα των υγροβιότοπων της Αττικής ευρύτερα .


δελτίο τύπου από την Δυναμική Πορεία

Σταμούλης Γρηγόρης ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου

Δημοτικός Σύμβουλος Μεγάρων

Επικεφαλής «ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ» ΚΟΙΝ: Γεν. Γραμματέα Περ. Αττικής

Σιθνιδών 72 – Μέγαρα 19100 Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης

Τηλ : 6932393981 – fax : 22960 24560

e- mail: stamgrig@yahoo.gr

Μέγαρα 29 Μαΐου 2009

Κύριε Πρόεδρε

Κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

Η ειδική αυτή δημόσια συνεδρίαση πρέπει να γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους.

Πέρυσι κατά παράβαση του νόμου 3463/2006, άρθρο 217, η υπόψη συνεδρίαση έγινε στις 15 Οκτωβρίου.

Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε, ώστε φέτος ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής Αρχής, να γίνει σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου.Γρηγόρης Σταμούλης

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής «ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ»