Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Χθεσινή φωτογραφία από το Βουρκάρι

Υγρότοπος "Βουρκάρι" Μεγάρων, 14-11-2012