Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Εικόνες από το Βουρκάρι

Λευκοτσικνιάδες - Βουρκάρι Μεγάρων 27-09-2013

Φλαμίγκο και σταχτοτσικνιάδες στο "Τείχος Μεγάρων" - Βουρκάρι 28-09-2013