O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017

O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017 - νίκη για τον τόπο και τους κατοίκους της Μεγαρίδας!

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020

Κοινό Μέτωπο ΟΤΑ για την ματαίωση της θεσμοθέτησης βιομηχανικών ζωνών ιχθυοκαλλιέργειας!!! Ο Δήμος Μεγαρέων θα συμμετάσχει;;;

 

Οι Δήμαρχοι Πόρου και Ξηρομέρου απέστειλαν την ακόλουθη επιστολή σε όλους τους παράκτιους Δήμους (συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Μεγαρέων), τις Περιφέρειες, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, την Κεντρική Ένωση Δήμων και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας:

"Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως ίσως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια είναι σε εξέλιξη η διαδικασία θεσμοθέτησης βιομηχανικών ζωνών ιχθυοκαλλιέργειας (Π.Ο.Α.Υ.) σε πολλές παράκτιες περιοχές της χώρας μας. Η διαδικασία αυτή, η οποία εν μέσω πανδημίας προχωράει με πρωτοφανώς γοργούς ρυθμούς, αφορά τεράστιες θαλάσσιες και χερσαίες ζώνες δεκάδων Δήμων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας (Β. και Ν. Ευβοϊκός, Αμβρακικός, Μαλιακός, Αρκαδία, Κορινθία, Βοιωτία, Χαλκιδική, Θεσπρωτία, Πιερία, Κεφαλονιά, Εχινάδες-Ιόνιο, Αργολίδα, Χίος, Λέσβος, Λέρος, Κάλυμνος, Ρόδος, Χάλκη, Αγαθονήσι, Πόρος, Σαλαμίνα, Μέγαρα, Δυτ. Σαρωνικός, Γαλαξίδι, Μέθανα–Τροιζηνία, Λάρυμνα, Αταλάντη κ.α.). Επίσης, με το ίδιο γοργούς ρυθμούς προχωράει σήμερα και η διαδικασία αναθεώρησης του χωροταξικού σχεδιασμού για τις Υδατοκαλλιέργειες, σε κατεύθυνση περαιτέρω μονοδιάστατης εύνοιας του εν λόγω κλάδου.

Τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα με πρωτοβουλία των αρμόδιων Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τομέας Χωροταξίας) και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, απολύτως εν κρυπτώ από τις θεσμικές Ενώσεις της Τ.Α. και τους κατά τόπους α΄ βάθμιους και β΄ βάθμιους Οργανισμούς της τούς οποίους αφορούν, αλλά σε αγαστή συνεργασία με τις ίδιες τις εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας, ενώ εντυπωσιάζει η διαχρονική συνεργασία των δύο Υπουργείων με συγκεκριμένα πρόσωπα και εταιρίες που υπάγονται στον ευρύτερο χώρο υποστήριξης των εταιρειών του εν λόγω κλάδου.

Αποκορύφωμα του διαχρονικού αυτού φαινομένου, είναι το γεγονός ότι το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Υδατοκαλλιεργειών, το οποίο θεσμοθετήθηκε με «αμφιλεγόμενο» τρόπο το 2011, συντάχθηκε από μία τέτοια εταιρία και παραδόθηκε στο Υπουργείο ως δωρεά του Συνδέσμου Ελλήνων Θαλασσοκαλλιεργητών. 

Αλλά και σήμερα, η ίδια εταιρία έχει αναλάβει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την επικαιροποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τις υδατοκαλλιέργειες, ενώ ο διάλογος που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την αναθεώρηση του Χωροταξικού γίνεται μόνο με τους «ενδιαφερόμενους» του κλάδου, και σίγουρα όχι με εμάς.

Με αυτά τα δεδομένα, και καθώς είμαστε μάλλον οι πρώτοι Δήμαρχοι που πληροφορηθήκαμε επισήμως (στο πλαίσιο της αναγκαίας διαβούλευσης προ της έκδοσης Π.Δ.) τις αποικιοκρατικού περιεχομένου Μελέτες δημιουργίας Π.Ο.Α.Υ. για τις περιοχές μας, σύμφωνα με τις οποίες τεράστια μέρη της επικράτειας των Δήμων μας αποκόπτονται ουσιαστικά από αυτούς, ιδιωτικοποιούνται και τίθενται στη διαχείριση των εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας, σε ευθεία σύγκρουση με τις επιθυμίες των κοινωνιών μας και τον στρατηγικό σχεδιασμό και των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων, αναλάβαμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε όλα τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας, τις Π.Ε.Δ., την Κ.Ε.Δ.Ε. και την ΕΝ.Π.Ε. να εγκρίνουν το συνημμένο Ψήφισμα, ώστε η Κ.Ε.Δ.Ε. και η ΕΝ.Π.Ε., καθώς και η «Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων που θίγονται από την ανάπτυξη Ιχθυοκαλλιεργειών» στην οποία σας καλούμε να συμμετέχετε, να το υποβάλουν στην Κυβέρνηση και να αξιώσουν την αποδοχή του. 

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας ώστε έως το τέλος του έτους να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές ενέργειες.

Με τιμή,

Οι Δήμαρχοι,

Ξηρομέρου - Ιωάννης Τριανταφυλλάκης

Πόρου - Ιωάννης Δημητριάδης"

 

 

Σχέδιο Απόφασης

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στον πανελλήνιο συντονισμό ΟΤΑ ά & β΄ βαθμού για την ματαίωση του χωροταξικού σχεδιασμού για τις ιχθυοκαλλιέργειες

(Το … Συμβούλιο εγκρίνει..)

Α. Την συν-υπογραφή του ακόλουθου Ψηφίσματος:

Οι υπογράφοντες Δήμοι, Περιφέρειες και οι Ενώσεις αυτών, Διαμαρτύρονται στην Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων, για τις διαδικασίες που διενεργούνται ερήμην τους για τη δημιουργία βιομηχανικών περιοχών ιχθυοκαλλιέργειας στον ελληνικό παράκτιο χώρο, περιφρονώντας και παραβιάζοντας τις επιθυμίες και Αποφάσεις των αιρετών τοπικών Οργάνων, και Απαιτούν:

α) Την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών,

β) Την άμεση πρόσκληση των εκπροσώπων της Τ.Α. ά και β΄ βαθμού στον εν εξελίξει διάλογο για την αναθεώρηση του «Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών», στον οποίο η Τ.Α. θέτει δύο και μόνο στοιχειώδεις όρους: 

 (i) πριν της θεσμοθέτησής του νέου Πλαισίου να προηγηθεί θεσμοθέτηση Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου του παράκτιου χώρου, και  

(ii) για την αδειοδότηση Π.Ο.Α.Υ. και ιχθυοτροφείων, να προβλέπεται στο εξής, επί ποινή ακυρότητας, η σύμφωνη γνώμη των οικείων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και όχι η απλή γνώμη τους (η οποία περιφρονείται διαχρονικά έως σήμερα).

γ) Να γίνει αντιληπτό ότι οι φορείς της Τ.Α. -και όχι οι παράγοντες του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών- αποτελούν τους νόμιμους συνομιλητές για την κατάρτιση ενός βιώσιμου Χωροταξικού Πλαισίου για τις ιχθυοκαλλιέργειες και ότι η Πολιτεία οφείλει να διορθώσει τα σχετικά λάθη του παρελθόντος, αντί να συνεχίζει να χτίζει πάνω σε αυτά ένα σχεδιασμό που θα προκαλεί ες αεί ακραίες συγκρούσεις των τοπικών κοινωνιών, τόσο στο εσωτερικό τους, όσο και ανάμεσα σε αυτές, την Πολιτεία και τον εν λόγω κλάδο.

Β. Την συμμετοχή του/της Δήμου.../ Περιφέρειας.../ ΠΕΔ/ ΚΕΔΕ/ ΕΝΠΕ στην «Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων που θίγονται από την ανάπτυξη Ιχθυοκαλλιεργειών», με εκπρόσωπο σε αυτήν τον/την Δήμαρχο.../Περιφερειάρχη... και αναπληρωτή τον/την .... , οι οποίοι εξουσιοδοτούνται να ενεργούν για την προώθηση των αιτημάτων που αναφέρονται στο ανωτέρω Ψήφισμα».

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020

Πελαργοί στο Βουρκάρι!

Υγρότοπος Βουρκάρι Μεγάρων 02-08-2020

Φωτογραφία: Αντώνης Σπανός

Φωτογραφία: Αντώνης Σπανός

Υγρότοπος Βουρκάρι Μεγάρων 31-07-2020
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

απο το ρεπορτάζ του enimerosi-news.gr για το Βουρκάρι: απο την θεσμοθετημένη προστασία στη ρύπανση

Καλύπτοντας ειδησεογραφικά η "Ενημέρωση" την περίπτωση της ρύπανσης του υγροβιότοπου από διαρροή πετρελαιοειδών σε σπασμένο αγωγό των ΕΛΠΕ, δόθηκαν και συνεντεύξεις όπου παρουσιάζονται οι απόψεις συνολικά για το ζήτημα του Βουρκαρίου. Τι χρειάζεται να γίνει για την προστασία την αποκατάσταση, και την προβολή του.


Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μεγάρων για το καλώδιο υπερυψηλής τάσης
Συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο Μεγάρων, μετά από πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης, για το θέμα της σχεδιαζόμενης διέλευσης από την περιοχή μας του καλωδίου διασύνδεσης με την Κρήτη.
Κατά τη διάρκεια της πολύωρης συνεδρίασης ασκήθηκε έντονη κριτική προς το δήμαρχο για τις ενέργειες και τη στάση του.

δείτε στο enimerosi-news.gr ένα πλήρες και εκτενές ρεπορτάζ για τη συνεδρίαση, όπως και: εδώ σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου της Αίας Τριάδας,εδώ την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Κίνησης Νέας Περάμου

Το ΔΣ πήρε τελικά απόφαση, με τη σύμφωνη γνώμη και της συμπολίτευσης, να συναντηθεί με την ΑΔΜΗΕ και να ζητήσει την αλλαγή όδευσης πέρα από τα όρια του Δήμου και σε κάθε περίπτωση μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Δυστυχώς δυσανάλογα πολύ συζήτηση έγινε για το θέμα της επικινδυνότητας του καλωδίου όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία. Ερωτήματα που δεν μπορούν φυσικά να απαντηθούν με απόλυτη βεβαιότητα αφού οι μετρήσεις και τα συμπεράσματα θα μπορούν να εξαχθούν μετά τη λειτουργία αυτού του τερατωδών διαστάσεων καλωδίου.
Το βέβαιο όμως είναι ότι η διέλευση του τεράστιου αυτού αγωγού υπερυψηλής τάσης θα είναι μια βαριά βιομηχανική δραστηριότητα και γνωρίζουμε πια όλοι ότι η Μεγαρίδα είναι υπερ - πλήρης σε τέτοιου είδους επιβαρύνσεις. 

Έχουμε ως περιοχή δεχθεί δυσανάλογα μεγάλο μέρος τέτοιων παρεμβάσεων σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Αττικής και ιδιαίτερα της ανατολικής ακτής. Μόνο και μόνο γι αυτό το λόγο θα έπρεπε να απορριφθεί με σταθερότητα και σαφήνεια το καλώδιο από τα Μέγαρα!

Αλήθεια πιστεύει κανείς ότι θα δεχόταν κανείς την προσαιγιάλωση του καλωδίου στη ... Βάρκιζα ή τη Βουλιαγμένη; Η αρνητική απάντηση είναι προφανής. Σ αυτές τις περιοχές γίνονται παρεμβάσεις για να διατηρήσουν και να αυξήσουν τις "γαλάζιες σημαίες" στις παραλίες τους, όχι για να φιλοξενήσουν οχλούσες βιομηχανικές δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση όσοι θεωρούν το καλώδιο κάτι αβλαβές θα μπορούσαν να το πάρουν στα δικά τους σπίτια και τη δική τους περιοχή. Τόσο απλά.

Επιτέλους...ζητάμε πια θετικές (και μόνο) παρεμβάσεις στη Δυτική Αττική και τα Μέγαρα. Για τη βελτίωση και την ανάδειξη του περιβάλλοντος και το καλό των κατοίκων.
Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020

ο Περιφερειάρχης Αττικής κ.Πατούλης ανακοίνωσε έργα και παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και ανάδειξη του περιφερειακού πάρκου του υγροτόπου του ΒουρκαρίουΟ Περιφερειάρχης κ.Πατούλης συνοδευόμενος από τον αντιπεριφερειάρχη Δ.Αττικής κ.Κοσμόπουλο και υπηρεσιακούς παράγοντες επισκέφτηκε τον υγροβιότοπο του Βουρκαρίου και ανακοίνωσε την πρόθεση της Περιφέρειας να προχωρήσει στην εκπόνηση της διαχειριστικής μελέτης για το προστατευόμενο περιφερειακό πάρκο καθώς και σε έργα αποκατάστασης και ανάδειξης του υγροτόπου, ενός από τους σημαντικότερους στην Αττική, όπως χαρακτηριστικά είπε.
διαβάστε την ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα εδώ

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2020

ανακοίνωση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για τη διαρροή πετρελαιοειδών στο Βουρκάρι
⚠️ Την περασμένη Παρασκευή, 26 Ιουνίου, παρατηρήθηκε διαρροή πετρελαιοειδών ουσιών στον κόλπο του Περιφερειακού Πάρκου Βουρκαρίου Μεγαρίτιδας, με αποτέλεσμα τη ρύπανση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου.
Ο υγρότοπος Βουρκαρίου αποτελεί Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά που φιλοξενεί σημαντικό αριθμό παρυδάτιων και υγροτοπικών ειδών, ανάμεσα στα οποία είδη σπάνια ή/και απειλούμενα με εξαφάνιση. Καθώς είναι ένας υγρότοπος που επικοινωνεί με τη θάλασσα αλλά δεν ανανεώνεται το νερό με μεγάλη συχνότητα, η ρύπανση θα παραμείνει για καιρό. Στις ρηχές θέσεις με νερό και στα λασποτόπια τρέφονται αρκετά παρυδάτια είδη τα οποία αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από τη ρύπανση.
 Το συγκεκριμένο περιστατικό ρύπανσης έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα επιβαρυντικών για την υγεία και το περιβάλλον παραγόντων που αφορούν τη δυτική Αττική και τη Μεγαρίτιδα, μία από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας, που της αξίζει πολύ καλύτερη τύχη και αντιμετώπιση.
Ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνος ενεργοποίησε το τοπικό σχέδιο εκτάκτου
ανάγκης καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης, ενώ πραγματοποιήθηκαν εργασίες απορρύπανσης από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας και της Λιμενικής Αρχής Μεγάρων, καθώς και από ιδιωτική εταιρεία απορρύπανσης. Το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Μεγάρων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας διενεργεί προανάκριση για το συμβάν.
❗️Η έκταση και η σοβαρότητα της οικολογικής ζημιάς από τη ρύπανση δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα πλήρως, καθώς αναμένεται το σχετικό πόρισμα.
Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία θεωρεί ότι θα πρέπει άμεσα:
👉 Το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας - Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος / Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαπίστωση πρόκλησης της περιβαλλοντικής ζημίας στην επίμαχη περιοχή, καθώς και του εντοπισμού του αρμόδιου φορέα εκμετάλλευσης που ευθύνεται για τη διαρροή
👉 Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να μεριμνήσει για την εισήγηση μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της ζημίας.
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα πρέπει να βοηθηθούν στο έργο τους από κάθε συναρμόδια αρχή του ΥΠΕΝ
👉 Η αρμόδια εισαγγελική αρχή να εξετάσει το ενδεχόμενο συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής των άρθρων 28, 29 και 30 ν. 1650/1986, έτσι όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά το ν. 4042/2012 για την προστασία του περιβάλλοντος με τα μέσα της ποινικής δικαιοσύνης

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

ο δημοτικός συνδυασμός "μαζί με όραμα" του Κλεάνθη Βαρελά για την οικολογική ρύπανση στο Βουρκάρι από τον αγωγό των ΕΛΠΕ


Ένα από τα ομορφότερα σημεία της περιοχής μας είναι το νοτιοανατολικό της άκρο που βρίσκεται ο υγρότοπος του Βουρκαρίου και το ιστορικό τείχος της Αγίας Τριάδας. Ο αγώνας για την προστασία του υγρότοπου με κατάληξη το προεδρικό διάταγμα του 2017 (ΦΕΚ 72/Α.Α.Π./31-03-2017) που προβλέπει την χωροθέτηση, την προστασία και την διαχείρισή του, διήρκεσε περίπου δέκα χρόνια. Του προεδρικού διατάγματος προηγήθηκε μία σειρά συντονισμένων ενεργειών όπως μελέτες πανεπιστημίων και φορέων που σχετίζονται με το περιβάλλον, εκδηλώσεις, ημερίδες και προβολή σε πανελλήνια και ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Φορέας που συστάθηκε, και αποτελούνταν από ενεργούς συλλόγους της κοινωνίας μας, έφερε εις πέρας το επιθυμητό αποτέλεσμα, ως πρώτο όμως βήμα για την σωτηρία και την ανάδειξη της τεράστιας αυτής περιβαλλοντικής αξίας περιοχή του δήμου Μεγαρέων, η οποία προστατεύεται από σχετική συνθήκη και αποτελεί Important Bird Area (IBA GR 204).
Το Βουρκάρι σήμερα εκπέμπει SOS για μία ακόμη φορά. Η διαρροή πετρελαίου που παρατηρήθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 από έναν ανενεργό αγωγό, έγινε η αιτία ο υγρότοπος να αποκτήσει ξανά αρνητική διασημότητα και να τραβήξει τα βλέμματα όλων μας. Αυτό το δυσάρεστο γεγονός μας έδωσε τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε για πολλοστή φορά τον τραγικό και καταστροφικό για τον τόπο μας τρόπο που λειτουργεί ο δήμαρχος και η δημοτική διοίκηση απέναντι σε έκτακτα ζητήματα που απαιτούν άμεση διαχείριση και δυναμισμό. Εκτός των αργών αντανακλαστικών της, η διοίκηση Σταμούλη έχει μεγάλη ευθύνη για την αδράνεια που έχει επιδείξει από την δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος που αφορά στην προστασία του Βουρκαρίου και της ευρύτερης περιοχής έως σήμερα. Δεν παρατηρείται καμία ενέργεια, τουλάχιστον εμφανής και σοβαρή, καμία αλλαγή στην εικόνα της περιοχής και κανένας σχεδιασμός για το μέλλον.
Η ρύπανση που δημιουργήθηκε από τον ξεχασμένο αγωγό πετρελαίου φέρνει στην επιφάνεια δύο διαφορετικά πράγματα. Από την μία αναδεικνύεται η ανικανότητα της διοίκησης να αξιοποιήσει μία περιοχή σπάνιας ομορφιάς και μοναδικής περιβαλλοντικής αξίας εκμεταλλευόμενη το επίπονο και πολυετές έργο που έγινε έως σήμερα από την τοπική κοινωνία και κυρίως από τον Φορέα για την Προστασία του Υγροτόπου του Βουρκαρίου. Από την άλλη αναδεικνύεται η ανάγκη  αναζήτησης και καταλογισμού κάθε τύπου ευθυνών για την περιβαλλοντική καταστροφή που τελέστηκε σε έναν φυσικό πόρο όπως είναι ο υγρότοπος που τυγχάνει εξαιρετικά σημαντικός για την ισορροπία του οικοσυστήματος.
Ως συνδυασμός θα είμαστε στο πλευρό των συλλόγων της περιοχής που αγωνίζονται αδιάκοπα για την προστασία του Βουρκαρίου και θα πράξουμε ότι είναι δυνατό και προς κάθε κατεύθυνση ώστε η προστατευόμενη περιοχή να αποκτήσει συνολικά την εικόνα που της αξίζει, και η οποία θα προσδώσει στο φυσικό περιβάλλον και στο δήμο μας πολλαπλά οφέλη”.
από το ρεπορτάζ του megara.org διαβάστε εδώ

ο τοπικός τύπος για τις οικολογικές προκλήσεις στα Μέγαρα και στο Βουρκάριο δημοτικός συνδιασμός "Μέγαρα-Νέα Πέραμος Νέο Ξεκίνημα" και ο επικεφαλής του κ.Κουμπέτσος για την διαρροή πετρελαιοειδών από τον ανενεργό αγωγό των ΕΛΠΕH κοινωνία του Δήμου Μεγαρέων παρακολουθεί με μεγάλη αγωνία την εξέλιξη της βιολογικής καταστροφής που συνέβη στο υγροβιότοπο του Βουρκαρίου και έγινε αντιληπτή από την Τρίτη 23 Ιουνίου.
Ο Συνδυασμός μας κινητοποιήθηκε άμεσα και είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και παρόντες μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Μελιού Μεγάρων “Αγία Τριάδα”, αλλά και τους κατοίκους της περιοχής.
Το πρωί της 27ης Ιουνίου (Σάββατο), πραγματοποιήσαμε, ευρεία σύσκεψη με την συμμετοχή του Αντιπεριφεριάρχη κ. Λευτέρη Κοσμόπουλου, του Επικεφαλής του συνδυασμού μας κου Κουμπέτσου Γιώργου, των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Κεφαλόπουλου Θωμά, Στρατούρη Γεωργίου, Παρασκευά Παναγιώτη, του προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου κου Σεβαστή Ιωάννη, του στελέχους του συνδυασμού μας κου Δημητρακόπουλου Ιωάννητου Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Μελιού Μεγάρων “Αγία Τριάδα” κου Αντώνη Βόγκλη , μέλη του συλλόγου και κατοίκους από την Αγία Τριάδα το Ήρεμο Κύμα και την ευρύτερη περιοχή.
Τέθηκαν επί τάπητος όλα τα προβλήματα στην πραγματική τους βάση και έγινε μία εποικοδομητική συζήτηση σε απόλυτα ενωτικό πνεύμα και με μοναδικό στόχο την άμεση αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Ολοι μαζί ενωμένοι δεσμευόμαστε ότι θα αγωνιστούμε για να επανέλθει η περιοχή στην πρότερη κατάσταση και να απολαμβάνουμε τόσο εμείς όσο και οι πολυάριθμοι επισκέπτες τον μοναδικού κάλους υγροβιότοπο. Σε τηλεφωνική επικοινωνία του κου Κουμπέτσου με την εργολήπτρια εταιρία που έχει αναλάβει ,εκ μέρους των ΕΛΠΕ την αποκατάσταση , λάβαμε την διαβεβαίωση ότι θα ολοκληρωθεί το έργο και θα αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές που προέκυψαν. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει επίσης ότι επειδή πρόκειται για κλειστό και μη ανανεώσιμο θαλάσσιο χώρο – υδροβιότοπο, το πρόβλημα της διαρροής τόσο μεγάλης ποσότητας πετρελαίου καθιστά την αποκατάσταση του περιβάλλοντος πάρα πολύ δύσκολη!  Δεν εφησυχάζουμε από τις προφορικές δεσμεύσεις  και παρακολουθούμε την πρόοδο της τελικής αποκατάστασης επιμελώς
Μεγάλος απών όλες αυτές τις ημέρες, ο κος Σταμούλης και τα στελέχη της Διοίκησης, γεγονός που όχι μόνο δημιουργεί πολλά ερωτηματικά αλλά και αυξάνει την ανησυχία των κατοίκων. Αυτό μάλιστα που εξέπληξε όλους είναι το γεγονός ότι, ο «ενωτικός» και «Δήμαρχος όλων» κος Σταμούλης, επισκέφτηκε τον χώρο το πρωί του Σαββάτου  δεν ενημέρωσε κανέναν από τους άμεσα θιγόμενους συμπολίτες μας της περιοχής της Αγίας Τριάδας , έβγαλε ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ μια φωτογραφία και αποχώρησε… αντί να παραμείνει δίπλα στους πολίτες! Ο επιτόπιος έλεγχος την μία και μοναδική φορά που επισκέφθηκε την περιοχή και που κατά την προσφιλή του συνήθεια ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν κράτησε πάνω από 60 δευτερόλεπτα!!!
Κε Σταμούλη ακόμη μία φορά είστε  παρών – απών στα προβλήματα του τόπου μας. Δυστυχώς για τον Δήμο μας λειτουργείτε με την λογική της Διοίκησης μειοψηφίας, αγνοώντας την ευθύνη που έχετε ως Δήμαρχος”.
διαβάστε το σχετικό ρεπορτάζ στο megara.org εδώ

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ, ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟ ΒΟΥΡΚΑΡΙ


Το περιστατικό της ρύπανσης από διαρροή ανενεργού αγωγού των ΕΛΠΕ που διέρχεται από το βυθό της προστατευόμενης περιοχής του Βουρκαρίου, προκάλεσε την αντίδραση του δημάρχου Μεγαρέων κ.Σταμούλη. Όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου ο Δήμαρχος καταθέτει μήνυση και αγωγή.

Θεωρούμε πολύ σημαντική και θετική την ενέργεια του Δήμου και αναμένουμε και άλλες θετικές ενέργειες για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του Περιφερειακού Πάρκου του Βουρκαρίου.

παρέμβαση από Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Πατούλη για τη διαρροή πετρελαιοειδών στο Βουρκάρι ζητάει ο Πρόεδρος του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Ανδριανός Μιχάλαρος
Σε μια εκτεταμένη και εύστοχη συνέντευξή του ο κ.Μιχάλαρος εκφράζει την ανησυχία του για το περιστατικό της διαρροής από ανενεργό αγωγό στο Βουρκάρι και ζητάει την παρέμβαση της Κυβέρνησης και της Περιφέρειας για τον υγροβιότοπο.
Η σημαντική αυτή παρέμβαση έτυχε εκτεταμένης προβολής από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης καθώς θέτει ανοιχτά τα σημαντικά ζητήματα ασφάλειας της περιοχής καθώς και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που προκύπτουν από τις διαχρονικές παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων.

Ευχόμαστε να εισακουστεί από τους αποδέκτες της έκκλησης και να δούμε επιτέλους κάποιες θετικές παρεμβάσεις, σε όφελος της εξαιρετικά μεγάλης οικολογικής σημασίας  περιοχής του υγροβιοτόπου αλλά και των κατοίκων των Μεγάρων.

διαβάστε τη συνέντευξη στην "Ενημέρωση

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

Τι πραγματικά θέλουμε για τη Μεγαρίδα; Ποιότητα ζωής ή “αντισταθμιστικά”;Τι πραγματικά θέλουμε για τη Μεγαρίδα; Ποιότητα ζωής ή “αντισταθμιστικά”;

Είναι ντροπή και αίσχος να απειλείται για άλλη μια φορά η Μεγαρίδα με μία ακόμα οχλούσα βιομηχανική δραστηριότητα. Επιτέλους, φτάνει πια!

Χρόνια τώρα έχουν διαφανεί ξεκάθαρα τα καταστροφικά σχέδια που επιβουλεύονται οι κυβερνώντες για τη Δυτική Αττική, η οποία αποτελεί αντικειμενικά μία από τις περισσότερο υποβαθμισμένες και επιβαρυμένες περιβαλλοντικά περιοχές της πατρίδας μας αφού έχει επωμιστεί το μεγαλύτερο βάρος της εθνικής βιομηχανικής δραστηριότητας. 

Η περιοχή μας είναι ήδη ανάμεσα στους τόπους που έχουν πληγεί επανειλημμένα με έναν εντελώς βάναυσο, ανισόρροπο και προκλητικό τρόπο, και καθώς Ασπρόπυργος και Ελευσίνα έχουν πλέον κορεστεί από βιομηχανική δραστηριότητα, η υποανάπτυξη επεκτείνεται ολοένα και περισσότερο προς την Μεγαρίδα. 

Στην περιοχή της Μεγαρίδας υπάρχουν δύο βιομηχανικές ζώνες, δεξαμενές φυσικού αερίου (η μία αρχική δεξαμενή που τελικά έγιναν τρεις!) και δεξαμενές πετρελαίου (συνοδεία των αγωγών τους φυσικά!), αγκυροβόλιο, ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά ακόμη και βλέψεις για ΧΥΤΥ, ορυχεία βωξίτη κλπ. Είδε κανείς κάτοικος της Μεγαρίδας κάποια ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής μας όλα αυτά τα χρόνια χάρη στα “αντισταθμιστικά” που λάβαμε; 

Και να μην νομίσει κανείς ότι με το έργο αυτό θα έβρισκαν μόνιμη εργασία τοπικές οικογένειες. Η ίδια η εταιρεία έχει παραδεχτεί ότι μπορεί να χρειάζεται να εργαστούν κάποιες λίγες εκατοντάδες εργαζόμενοι στα χωματουργικά έργα, αλλά μετά, καθώς τα συστήματα μεταφοράς είναι πλήρως αυτοματοποιημένα, θα απαιτηθούν εξαιρετικά ελάχιστοι εργαζόμενοι ως προσωπικό ασφαλείας. (Άλλωστε, μέχρι και για τα πλευρικά διόδια -για να πάμε άκουσον άκουσον από την μία περιοχή του Δήμου μας στην άλλη!- μας υπόσχονταν ότι θα έβρισκαν μόνιμη εργασία εισπράκτορα κάποιες τοπικές οικογένειες, μόνο που η διέλευση από τα διόδια αυτά γίνεται εντελώς αυτοματοποιημένα, με τη χρήση e-pass ή κερματοδέκτη!)

Ποιος στα αλήθεια πιστεύει ότι τα “αντισταθμιστικά” αποτελούν λύση; Ο Δήμος Φυλής παίρνει το μεγαλύτερο ποσό αντισταθμιστικών λόγω της χωματερής. Θέλουμε μήπως να γίνουμε και εμείς Φυλή; 

Με ποια λογική άραγε σχεδιάστηκε η όδευση του καλωδίου από την ευθεία της Λάκκας Μεγάρων που αποτελεί, βάσει του Προεδρικού Διατάγματος προστασίας και ανακήρυξης του υγροτόπου του Βουρκαρίου Μεγάρων ως Περιφερειακού Πάρκου, το φυσικό όριο μεταξύ της χερσαίας περιοχής της Α1 Ζώνης υψηλής προστασίας στην οποία προβλέπονται μόνο χρήσεις υπαίθριας αναψυχής, επιστημονικής έρευνας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, και της Β Ζώνης (περιοχή της Λάκκας Μεγάρων) στην οποία προβλέπονται μόνο χρήσεις κατοικίας και γεωργίας; Αυτό θα είναι μήπως το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του υγροτόπου που επιτάσσει η εθνική νομοθεσία;

Το πρόσφατο περιστατικό ρύπανσης στον υγρότοπο του Βουρκαρίου από διαρροή πετρελαιοειδών σε ανενεργό αγωγό των ΕΛΠΕ, αποδεικνύει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πόσοι κίνδυνοι ελλοχεύουν για την Μεγαρίδα από τις υπάρχουσες οχλούσες βιομηχανικές δραστηριότητες που είναι ήδη εγκατεστημένες στην ευρύτερη περιοχή μας. Όταν δηλαδή λαμβάνει χώρα ένα τόσο σοβαρό συμβάν μέσα σε Προστατευόμενη Περιοχή όπου οι κανόνες ασφαλείας και τα μέτρα προστασίας και συντήρησης θα έπρεπε να είναι τα μέγιστα, φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί από ένα άλλο περιβαλλοντικό «ατύχημα» σε σημείο όπου τα μέτρα προστασίας είναι πιο χαλαρά.

Δεν είμαστε ειδικοί για να ξέρουμε αν το καλώδιο αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή όχι. Άλλοι μιλούν για καρκίνους και άλλοι για σύγχρονη τεχνολογία μεταφοράς ενέργειας χωρίς επιπτώσεις για την υγεία. Αυτό όμως που και η ίδια η εταιρεία δεν αρνείται είναι ότι πρόκειται για μία πρόσθετη οχλούσα βιομηχανική δραστηριότητα, η οποία είναι προφανές ότι, για όλη την περίοδο κατασκευής του έργου και ίσως και για μετά ακόμη, θα καταστρέψει κυριολεκτικά όχι απλώς την καθημερινότητά μας αλλά και την όποια ποιότητα ζωής έχουμε.

Και φυσικά δεν υποστηρίζουμε σε καμία περίπτωση αυτό το όνειδος που επικαλείται ο σύλλογος της Κοινωνίας Πάχης, ότι δηλαδή το καλώδιο είναι εξαιρετικά επιβλαβές για την υγεία μας γι’ αυτό και δεν θέλουμε να περάσει κοντά στα σπίτια μας αλλά να περάσει από παραδίπλα οικισμούς…! Απαιτούμε να ακυρωθεί η διέλευση του καλωδίου από τη Μεγαρίδα! Επιτέλους, όχι άλλη υποβάθμιση!

Μια δίκαιη κοινωνικά ανάπτυξη προϋποθέτει την υιοθέτηση εθνικών πολιτικών με θετικά μεροληπτική λογική για την ευρύτερη περιοχή της Μεγαρίδας, που να περιλαμβάνει την εφαρμογή δραστικών παρεμβάσεων για την αναστροφή της υφιστάμενης κατάστασης, προς μια πορεία ισόρροπης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής αναβάθμισής της. Στη λογική αυτή, οποιασδήποτε μορφής πρόσθετη επιβάρυνση, όπως η όδευση του αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από την παράκτια και τη χερσαία περιοχή της Μεγαρίδας, είναι για εμάς απολύτως απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη!

Επαναλαμβάνουμε τη διαχρονική απαίτηση για ήπια και βιώσιμη ανάπτυξη σε συνδυασμό και με μορφές σύγχρονου εναλλακτικού τουρισμού (αγροτουρισμό, πολιτισμικό και θρησκευτικό τουρισμό, ορειβατικό και περιπατητικό τουρισμό, οικοτουρισμό κλπ) για όλη την περιοχή της Μεγαρίδας.

Και επειδή υπάρχουν πλείστα παραδείγματα στη χώρα μας όπου σύσσωμες οι τοπικές αρχές μαζί με τις τοπικές κοινωνίες απέτρεψαν δια παντός ενέργειες υποβάθμισης του τόπου τους και της ποιότητας ζωής τους, καλούμε τους τοπικούς βουλευτές, τη δημοτική αρχή, την περιφέρεια και τους τοπικούς παράγοντες  να συνεισφέρουν ενεργά και στην πράξη ώστε να αποτελέσουμε κι εμείς ως τοπική κοινωνία ένα τέτοιο παράδειγμα προστατεύοντας μια και καλή τον τόπο μας και την ποιότητα ζωής εμάς και των παιδιών μας.

Εν τέλει, επειδή πράγματι οι επιλογές μας είναι αυτές που καθορίζουν τη ζωή μας, σε ότι μας αφορά το μόνο που υποσχόμαστε είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε πάντα για να προστατεύσουμε τη φύση και την ποιότητα ζωής μας, να αγωνιζόμαστε.