Σάββατο, 28 Αυγούστου 2010

Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τα διόδια και στα Μέγαρα

Η 2η Γιορτή Τοπικής Ανάπτυξης "ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ" στην εφημερίδα Bionews

2η Γιορτή Τοπικής Ανάπτυξης "ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ", 3 - 5 Σεπτεμβρίου 2010, Πευκάκια Μεγάρων
Πληροφορίες:
Καστάνης Σωτήρης 6973353767, Πανταζής Τάσος 6977213581