O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017

O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017 - νίκη για τον τόπο και τους κατοίκους της Μεγαρίδας!

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

οχι άλλη βιομηχανική δραστηριότητα στην Πάχη και την παραλιακή Μεγαρίδα!

Προς τον Δήμο Μεγαρέων
Υπόψη κου Δημάρχου
Κοιν. Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Μεγαρέων
Πάχη Μεγάρων 14/3/2019
Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,
Λάβαμε γνώση της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού σας Συμβουλίου στην
οποία, στο θέμα 12, έχετε προγραμματίσει να προχωρήσετε στην
«Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου περί της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων δραστηριότητας διασύνδεση του συστήματος μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό σύστημα μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Σ.Ρ.- ΑΤΤΙΚΗ – ΚΡΗΤΗ (ΚΟΡΑΚΙΑ).»
Είμαστε βέβαιοι ότι όλοι στην περιοχή αντιλαμβάνονται πλέον την σοβαρότητα
αλλά και επικινδυνότητα της όλης εγκατάστασης εφόσον αυτή διέλθει απο την
χερσαία και θαλάσσια ζώνη της Μεγαρίδος. Είναι δε γνωστό επίσης ότι και οι
ίδιοι οι εργολάβοι του έργου, στο έντυπο ενημέρωσης που έχουν συντάξει,
αναφέρονται σε περιβαλλοντικές επιπτώσεις μερικώς αναστρέψιμες!! Αυτό
εμμέσως πλήν σαφώς δηλώνει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις μή
αναστρέψιμες, οι οποίες δεν αναφέρονται και δεν προσδιορίζεται ποιά είναι η μη
αναστρέψιμη βλάβη και ποιούς αφορά!! Προκύπτει επίσης, απο την έλλειψη
αντίστοιχης βιβλιογραφίας, η ελλειπής γνώση των επιπτώσεων στον άνθρωπο
απο μία νέα τεχνολογία που δεν έχει τον απαραίτητο χρόνο λειτουργίας για να
υπάρξουν μελέτες επιπτώσεων απο χρόνια παρακολούθηση της λειτουργίας
τους. Κάθε λοιπόν προβαλλόμενη μελέτη αναφέρεται σε υποθέσεις και όχι σε
τεκμηριωμένα αποτελέσματα και πραγματικές μετρήσεις, κάτι το οποίο κάνει μια
τέτοια μελέτη το λιγότερο, μη αξιοποιήσιμη.
Στην τοποθέτηση της ΕΕΑΕ (επισυνάπτεται), που αποτελεί «προσεκτική»
απάντηση σε ερώτημα του Δήμου μας, για την οποία λάβαμε γνώση μέσω
μέλους του συλλόγου μας, γίνεται ρητή αναφορά σε «θεωρητικούς
υπολογισμούς» και όχι σε πραγματικά δεδομένα. Επιπλέον αυτού ρητά
δηλώνεται οτι στην μελέτη αυτή « δεν παρατίθενται όμως αποτελέσματα
μετρήσεων στατικών πεδίων σε αντίστοιχες υπόγειες γραμμές μεταφοράς
υπερηψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος ούτε σε σημεία προσαιγιάλωσης
αντίστοιχων υποβρυχίων γραμμών». Αυτό απο μόνο του πρέπει να να σας
προβληματίσει και θεωρούμε οτι δεν πρέπει καν να ληφθεί υπόψη σε καμία
συζήτηση μια τέτοια απόλυτα ελλειπής και βασιζόμενη σε θεωρητικούς
υπολογισμούς μελέτη.
Η προσαιγιάλωση του καλωδίου στην Πάχη δεν εξυπηρετεί κανένα συμφέρον
του Δήμου μας η των κατοίκων του και δεν αναφέρεται στην περιοχή μας.
ΠΑΧΗ ΜΕΓΑΡΩΝ 19100. Φαξ: 22960 25488, E-mail: koinoniapachi@gmail.com
Επιπλέον αυτού η αναφορά και μόνον μη αναστρέψιμων επιπτώσεων που και ο
εργολάβος αναφέρει πρέπει να μας προβληματίσει έντονα! Η όποια
βιβλιογραφία υπάρχει, κάνει σαφή αναφορά σε πολύ επικίνδυνη έκθεση υψηλής
ακτινοβολίας των πολιτών που διαμένουν η εργάζονται σε περιοχές απο όπου
θα διέλθει το καλώδιο σε μεγάλη ακτίνα!
Συνοψίζοντας θα θέλαμε να προτείνουμε στο Συμβούλιο σας τα ακόλουθα:
1. Την αρνητική γνωμοδότηση σχετικά με την αόριστη και βασιζόμενη σε
θεωρητικούς υπολογισμούς μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
είναι πρός συζήτηση στο θέμα 12.
2. Την λήψη απόφασης για την άρνηση προσαιγιάλωσης του καλωδίου στην
Πάχη η την ευρύτερη περιοχή και την γενικότερη άρνηση διέλευσης του
απο την Μεγαρίδα.
3. Την συμπερίληψη στο κείμενο γνωμοδότησης την υπόδειξη του Δήμου
μας ότι το καλώδιο πρέπει να προσαιγειαλωθεί κατευθείαν στην περιοχή
που θα γίνει η σύζευξη με τον επίγειο σταθμό Κουμουνδούρου, μέσω
Περάματος όπου και είναι και ο τελικός του προορισμός.
Για την ενημέρωση σας η «Κοινωνία Πάχης» θα οργανώσει πολύ σύντομα μία
συζήτηση ενημέρωσης με κεντρικό ομιλητή τον ειδικό καθηγητή κο Κων/νο
Τσίπηρα, που θα μας δώσει την πραγματική εικόνα των επιπτώσεων για την
υγεία των πολιτών του Δήμου Μεγαρέων, σε περίπτωση που το καλώδιο περάσει
απο την Μεγαρίδα.
Η άποψη μας είναι ότι η περιοχή μας δεν αντέχει καμία επιπλέον επιβάρυνση
διότι οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση της με οποιαδήποτε μορφή,
μεσοπρόθεσμα θα καταστήσει την Μεγαρίδα ακατάλληλη για την διαβίωση μας.
Κλείνοντας θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να αναγνώσετε την επιστολή μας
αυτή κατά την συζήτηση του θέματος και προηγούμενα να την κοινοποιήσετε σε
όλους τούς Δημοτικούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων, για την ενημέρωση
τους.