O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017

O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017 - νίκη για τον τόπο και τους κατοίκους της Μεγαρίδας!

Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2008

Ανακοίνωση του Φορέα για την Προστασία του Βουρκαρίου: ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΚΑΡΙ!

δελτίο τύπου Φορέα 2 Δεκ
Publish at Scribd or explore others:Μέγαρα, 2 Δεκεμβρίου 2008

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Ο «Συντονιστικός Φορέας για την Προστασία του Βουρκαρίου» συνεδρίασε πρόσφατα, παρουσία όλων των εκπροσώπων των Συλλόγων και των συλλογικοτήτων που τον συναπαρτίζουν.

Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των μέχρι σήμερα ενεργειών μας και των αποτελεσμάτων τους, ακολούθησε ενημέρωση για τις εξελίξεις που συνδέονται με την υπόθεση του υγροβιότοπου των Μεγάρων και προγραμματίστηκαν εκ νέου οι άμεσες επόμενες ενέργειες και δράσεις μας:

1ον) Επισημάνθηκε ότι τον τελευταίο καιρό ο υγροβιότοπος των Μεγάρων έχει αναμφίβολα τύχει μεγάλης δημοσιότητας, τόσο από τον τοπικό τύπο, όσο και από εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, το ραδιόφωνο, καθώς επίσης και από σελίδες του διαδικτύου.

Η φωνή μας έφτασε ξανά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μέσω πέντε πρόσφατων ερωτήσεων.

Οι προσπάθειες όλων συντέλεσαν ώστε η υπόθεση της διάσωσής του να έχει συγκινήσει ευαίσθητους πολίτες όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και πολύ μακρύτερα από τα γεωγραφικά όρια της Δυτικής Αττικής.

Ο υγροβιότοπος του Βουρκαρίου Μεγάρων αναδεικνύεται πλέον σε οικολογικό ζήτημα υπερτοπικής σημασίας. Κανείς πια από την κεντρική εξουσία και την τοπική διοίκηση δεν μπορεί να προφασίζεται άγνοια για το θέμα της προστασίας του…

2ον) Με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώσαμε επίσης, ότι οι συνεχείς προσπάθειες πολιτών, συλλόγων, τοπικού τύπου και του Φορέα, για την ανάδειξη του ιστορικού Τείχους της Μεγαρίδας (που βρίσκεται στη χερσόνησο της Αγίας Τριάδας – στη νοτιοδυτική πλευρά του υγροβιότοπου) έφεραν αποτελέσματα: Ο Δήμος Μεγάρων ενεργοποιήθηκε, και με την καθοδήγηση της 1ης Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων προέβηκε α) στον καθαρισμό του Τείχους από τα μπάζα που είχαν συσσωρευτεί τις τελευταίες δεκαετίες και διάβρωναν τα θεμέλια του, και β) στην απομάκρυνση των διαφημιστικών πινακίδων που υποβάθμιζαν αισθητικά και περιόριζαν οπτικά τη θέα αυτού του τόσο σημαντικού ιστορικού μας μνημείου.

Οι συγκεκριμένες εργασίες αποτελούν το πρώτο βήμα της ολοκληρωμένης δράσης για τη συντήρηση, το φωτισμό και την οριοθέτηση του εν λόγω αρχαιολογικού χώρου. Είναι προφανές ότι η συνέχισή τους αποτελεί μία από τις άμεσες προτεραιότητές μας για το επόμενο διάστημα.

3ον) Διαπιστώθηκε δυστυχώς ότι στην περιοχή «Αλμύρες» και παρά τις θετικές ενέργειες (ελέγχους και αυτοψίες) από την Πολεοδομία Μεγάρων, συνεχίζονται οι βιοτεχνικές δραστηριότητες και έχουν υποβληθεί αιτήσεις αδειοδότησης για εγκατάσταση και νέων μονάδων.

Πιστεύουμε ότι ο υγροβιότοπος του Βουρκαρίου απειλείται άμεσα και επικίνδυνα από τέτοιες καταστροφικές δραστηριότητες που είναι ασύμβατες με τις εξαιρετικά σημαντικές οικολογικές λειτουργίες που επιστημονικά αποδεδειγμένα το υγροτοπικό οικοσύστημα του Βουρκαρίου επιτελεί ως μοναδικός μεταναστευτικός σταθμός πτηνών στη Δυτική Αττική.

Για το λόγο αυτό κεντρικός μας άμεσος στόχος, πρώτης προτεραιότητας, είναι να σταματήσει οριστικά η έγκριση της οποιασδήποτε περιβαλλοντικής έκθεσης για εγκαθίδρυση βιοτεχνικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας στην οικολογικά ευαίσθητα περιοχή του Βουρκαρίου, ο οποίος θα επιτευχθεί μέσω της νομικής οδού και της προστασίας που παρέχει το Σύνταγμα, η Διεθνής Σύμβαση Ramsar, το άρθρο 19 του Ν.1650/86 περί προστασίας του Περιβάλλοντος, και η Νομολογία του ΣτΕ.

Αυτό θα αποτελέσει ένα πρόσκαιρο μεν, αλλά και συνάμα σημαντικό ανακουφιστικό μέτρο για την προστασία της περιοχής και είναι σαφές ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα πολιτικά και νομικά μέσα για να το επιτύχουμε.

Μεσοπρόθεσμα στοχεύουμε, μέσω συγκεκριμένων και ειδικά σχεδιασμένων ενεργειών μας σε όλα τα επίπεδα, να επιτύχουμε τον οριστικό αποχαρακτηρισμό και τη νομική προστασία της ευρύτερης περιοχής του όρμου του Βουρκαρίου και της παράκτιας υγροτοπικής του ζώνης.

Οι σύλλογοι και οι φορείς που συναπαρτίζουμε τον «Φορέα για την Προστασία του Βουρκαρίου» δηλώνουμε για ακόμα μία φορά, με παρρησία και αποφασιστικότητα, την εμμονή μας να αγωνιστούμε με υπομονή και συνέπεια για την ανάδειξη και προστασία του υγροβιότοπου των Μεγάρων.

Οι σύλλογοι - μέλη του Συντονιστικού Φορέα:

Αγίων Κων/νου & Ελένης Ήρεμου Κύματος, Αλμύρες Βουρκαρίου, Αναγέννηση Περάματος, Δημοτών-Ετεροδημοτών Μεγαρίδας, Καθαρό Περιβάλλον Αγ. Τριάδας, Καρ & Νίσος, Οικιστών Προβλήτας Καλογήρου, Α.Ο. Κούρος, Εμπορικός Σύλλογος Μεγάρων, Εργατικό Κέντρο Μεγάρων, Ομοσπονδία συλλόγων Σαλαμίνας, Οστρακαλιείς Νέας Περάμου.