Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

Μαυροκέφαλοι και Καστανοκέφαλοι γλάροι στο Βουρκάρι

Στις παρακάτω φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο Βουρκάρι την 21-02-2015, οι περισσότεροι είναι οι περιβόητοι Μαυροκέφαλοι γλάροι (που έχουν λευκά φτερά και πιο χοντρό κόκκινο ράμφος) και οι λίγοι οι Καστανοκέφαλοι γλάροι (που έχουν συνεχόμενο μαύρο στην άκρη των φτερών προς την ουρά όταν κάθονται και έχουν λεπτότερο ράμφος):