O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017

O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017 - νίκη για τον τόπο και τους κατοίκους της Μεγαρίδας!

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2009

Το ζήτημα της προστασίας του Βουρκαρίου είναι καθαρά θέμα δημοτικής πολιτικής και όχι υπηρεσιακής διαχείρισης!Ο τέως Προϊστάμενος της Πολεοδομίας Μεγάρων Κος Κ.Κάμπαξης, παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στην τοπική εφημερίδα ΑΙΧΜΗ για τον υγροβιότοπο του Βουρκαρίου. Στο κείμενό του θίχτηκαν σειρά θεμάτων δημοτικής πολιτικής που προφανώς χρήζουν σχολιασμού.Προτού όμως αναφερθούμε λεπτομερειακά στα κυρίως θέματα που τέθηκαν στη συνέντευξη αυτή θα θέλαμε προηγουμένως να παρατηρήσουμε τα εξής:


α)η Πολεοδομία Μεγάρων έχει σε αρκετές περιπτώσεις παρέμβει με σχετικά έγγραφά της καθώς και με αυτοψίες υπέρ της προστασίας του υγροβιότοπου των Μεγάρων.
β) αντιλαμβανόμαστε ότι η Υπηρεσία αυτή λειτουργεί μέσα στα πλαίσια και τους περιορισμούς της υπηρεσιακής γραφειοκρατίας και έτσι βρίσκεται εκτός του πλαισίου της κριτικής που ασκούμε στη Δημοτική Αρχή. Θα κρίνεται, όπως κάθε δημόσια υπηρεσία, για τυχόν παραλήψεις ή αβλεψίες της όπως και θα επαινείται για την σωστή της λειτουργία..


Στην εν λόγω συνέντευξη βέβαια, τα θέματα που θίγονται δεν είναι σε καμία περίπτωση ζητήματα υπηρεσιακής διεκπεραίωσης αλλά αντιθέτως αποτελούν ξεκάθαρα ζητήματα δημοτικής πολιτικής βούλησης και πολιτικών επιλογών.


Και για να το ξεκαθαρίσουμε: ναι υπάρχουν νόμοι, διατάγματα και κανονισμοί που ορίζουν ένα ευρύ πλαίσιο λειτουργίας του κάθε Δήμου. Ο κάθε όμως δήμαρχος και αρχή χειρίζεται τα δημοτικά ζητήματα διαφορετικά (αυτό άλλωστε θα πρέπει να είναι και το επίδικο αντικείμενο των δημοτικών εκλογών). Ασκεί λοιπόν ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ! Εδώ λοιπόν είναι το πρόβλημα!


Για τα ζητήματα αυτά επομένως, είμαστε υποχρεωμένοι να καταθέσουμε σοβαρές ενστάσεις, που δεν εκφράζουν μόνο τη θέση του Συντονιστικού Φορέα για την προστασία του Βουρκαρίου και ούτε καν του κάθε απλού σκεπτόμενου ενεργού πολίτη, αλλά που διατυπώνονται κατηγορηματικά ως αντίλογος τόσο από ειδικούς σχετικούς επιστήμονες (περιβαλλοντολόγους, υδρολόγους, ορνιθολόγους, ιχθυολόγους, βιολόγους, πολεοδόμους-χωροτάκτες κλπ.) όσο και από νομικούς.

Ζήτημα 1ο :

Το νομικό ζήτημα των χρήσεων γης στο Βουρκάρι και το Πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής του «Συνηγόρου του Πολίτη» (ΣτΠ-Αύγουστος 2008).

Στην συνέντευξη του ο Κος Κάμπαξης ισχυρίζεται ότι η υιοθέτηση της γνωμοδότησης του ΣτΠ (στην οποία καλείται ο Δήμος και η Νομαρχία να προβαίνουν σε αιτιολογημένη άρνηση χορήγησης οικοδομικών αδειών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων στην οικολογικά ευαίσθητη περιοχή του Βουρκαρίου) είναι μη σύννομη και αβάσιμη, γιατί η περιοχή Αλμύρες συνεχίζει να διατηρεί τη βιομηχανική της χρήση καθώς έχουν παραμείνει σε ισχύ οι διατάξεις του ΠΔ84/1984 που καταδεικνύουν την περιοχή αυτή ως περιοχή οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων .

Ευτυχώς όμως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι!

Γιατί ο Συνήγορος του Πολίτη με την σημαντικότατη αυτή γνωμοδότηση καλεί τον δήμο να αρνείται την χορήγηση αδειών σε βιομηχανικές μονάδες επικαλούμενη τον νόμο και το Σύνταγμα! Πλήρως νόμιμα και με την εξής επιχειρηματολογία:

1. Το "Βουρκάρι", συγκεντρώνει κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο όλα τα χαρακτηριστικά ενός υγροτοπικού οικοσυστήματος, και αυτό γίνεται αποδεκτό από όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.

2. Το γεγονός της μη ένταξης μιας περιοχής σε δίκτυο περιβαλλοντικής προστασίας δεν αναιρεί την υποχρέωση κρατικής προστασίας της, όταν αυτή συγκεντρώνει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά όπως το "Βουρκάρι". Αυτά προκύπτουν από το άρθρο 24 του Συντάγματος, το άρθρο 4.1 του Ν.Δ.191/1974 και από την νομολογία ΣτΕ 2135/03 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση προστασίας του υγροβιότοπου στο Βουρκάρι απορρέει ευθέως από το άρθρο 24 του Συντάγματος αλλά και από το άρθρο 4.1 της Σύμβασης Ραμσάρ. Οι συγκεκριμένες μάλιστα διατάξεις, συνταγματική η πρώτη, απορρέουσα από Διεθνή Σύμβαση η δεύτερη, έχουν αυξημένη τυπική ισχύ και υπερισχύουν κάθε αντίθετης εσωτερικής διάταξης νόμου και βέβαια κάθε αντίθετης διοικητικής πράξης.


Συνεπώς η εγκατάσταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων σε περιοχή που συγκεντρώνει τα γνωρίσματα υγροβιότοπου έρχεται σε ευθεία αντίθεση με αυτές και απαγορεύεται!

4. Ως εκ τούτου, η Διοίκηση οφείλει να λάβει άμεσα μέτρα προστασίας και να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες ότι δεν μπορεί να προβεί στη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας πάσης φύσεως βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας στην εν λόγω περιοχή.

5. Σε κάθε περίπτωση τόσο οι σχετικές διευθύνσεις της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και η Πολεοδομία Μεγάρων, όσο και οι άλλες υπηρεσίες που εγκρίνουν ΜΠΕ και Π.Ο. μπορούν να αρνούνται αιτιολογημένα την έγκριση τους και ως εκ τούτου τη χορήγηση αδειών λειτουργίας βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, ιδίως δε όταν -σύμφωνα με το Ν.1650/1986 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/2002- κατά την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση προκύπτει ότι ενδέχεται να θιγεί, από το έργο ή τη δραστηριότητα, η περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής.

ΑΥΤΑ ΛΕΕΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ! Άρα σε κάθε περίπτωση ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΡΜΥΡΕΣ ΩΣ ΖΩΝΗ ΕΜ ΤΟΥ Π.Δ.84/1984, ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΑ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ!Ζήτημα 2ο :

"Ποιες θα πρέπει να είναι κατά την άποψή σας οι περαιτέρω ενέργειες όσων θίγονται από τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της ευαίσθητης αυτής ζώνης;" ήταν το ερώτημα του δημοσιογράφου προς τον Κο Κάμπαξη, ο οποίος απάντησε ως εξής:
"Συμφώνως προς την αρχή της πρόληψης και δεδομένου ότι η επανόρθωση των περιβαλλοντικών ζημιών είναι δυσχερώς επανορθώσιμη, η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί τα προστατευτικά μέτρα να λαμβάνονται προληπτικώς. Ως τέτοια μέτρα είναι και αυτά που επιδιώκονται και επιτυγχάνονται στο πλαίσιο της δικαστικής προστασίας.
Oι όποιοι θιγόμενοι είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να εξετάζουν κατά περίπτωση το ενδεχόμενο προσφυγής για κάθε νέα διοικητική πράξη, από την εκτέλεση της οποίας θεωρούν ότι θα επέλθει περιβαλλοντική βλάβη στον πυρήνα του υγροτοπικού συστήματος."


Αφού επομένως απαιτείται ως προστατευτικό μέτρο η δικαστική προσφυγή από μέρους ενός φυσικού ή νομικού προσώπου υποθέτουμε ότι προφανώς το πρώτο νομικό πρόσωπο που θα πρέπει να το πράξει είναι ο ίδιος ο Δήμος.
Άλλωστε, όπως μας διαβεβαιώνει στην εν λόγω συνέντευξή του το ανώτερο επί χρόνια υπηρεσιακό στέλεχος της Πολεοδομίας Μεγάρων, ο Δήμος και οι Υπηρεσίες του έχουν επισημάνει σε έγκαιρο χρόνο τον κίνδυνο καταστροφής του υγροβιότοπου και την αναγκαιότητα προστασίας του.

Δηλαδή, με απλά λόγια, ο Δήμος Μεγάρων πρώτος από όλα τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας! ...συμφωνούμε απολύτως!
Περιμένουμε λοιπόν τις ανάλογες κινήσεις από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής. Περιμένουμε δηλαδή ο Δήμαρχος να βρεθεί μπροστάρης στο δικαστικό αγώνα υπερασπίζοντας το Βουρκάρι όπως έχει κάθε έννομο συμφέρον αλλά και υποχρέωση να το πράξει ως ο πρώτος πολίτης αυτού του τόπου.Ελπίζουμε ότι και οι "στενοί" του συνεργάτες σίγουρα θα του έχουν εισηγηθεί ανάλογα νομικά βήματα...

Ζήτημα 3ο :

"Γιατί ο Δήμος δεν προβαίνει σε διαδικασία αναστολής των οικοδομικών αδειών και οικοδομικών εργασιών στην περιοχή μέχρι την έγκριση του Γ.Π.Σ. σύμφωνα με το οποίο αποχαρακτηρίζεται η περιοχή;" ήταν η ερώτηση του δημοσιογράφου. "...Γιατί δεν είναι αρμόδιος…" η απάντηση του Κου Κάμπαξη.

Κι όμως παραδέχεται στην ίδια συνέντευξη ότι έπειτα από δική του εισήγηση, η προηγούμενη Διοίκηση του Δήμου και ο τέως Δήμαρχος Χρυσόστομος Σύρκος είχαν ζητήσει από το ΥΠΕΧΩΔΕ την αναστολή οικοδομικών εργασιών και την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στην επίμαχη περιοχή σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ 380/2004.
Δεν αναφέρει βέβαια πουθενά στη συνέντευξή του γιατί δεν συμβούλευσε και τον νυν δήμαρχο Δημήτρη Στρατιώτη να πράξει όπως ο προκάτοχός του. Ή μήπως το έκανε αλλά δεν εισακούστηκε;

Επίμονα ζητάμε από τη σημερινή Διοίκηση να επαναλάβει τη διαδικασία και να ζητήσει επιτέλους την αναστολή των οικοδομικών εργασιών ανέγερσης βιομηχανιών ή βιοτεχνιών στο Βουρκάρι, μέχρι την έγκριση του Γ.Π.Σ. σύμφωνα με το οποίο αποχαρακτηρίζεται η περιοχή από βιομηχανική.

...με αυτό τον τρόπο ο Δήμος θα δηλώσει και την πρόθεσή του να σταματήσει με κάθε τρόπο την περιβαλλοντική καταστροφή στο Βουρκάρι και να αποθαρρύνει επίδοξους επιχειρηματίες που τυχόν εποφθαλμιούν την περιοχή...

Άλλωστε είναι κάτι που το ζήτησε και το ίδιο το ΥΠΕΧΩΔΕ! ...στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 5124Β/27-03-2009 σχετικό πρόσφατο έγγραφο που υπογράφει ο Υφυπουργός Κος Στ.Καλογιάννης, στο οποίο διαβεβαιώνεται (ακόμα μία φορά), ότι στο πλαίσιο της μελέτης τροποποίησης του ΓΠΣ του Δήμου Μεγάρων που επεξεργάζεται ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ), θα προβλεφθούν όροι προστασίας για τον υγροβιότοπο με περιορισμό της όμορης βιομηχανικής περιοχής, ενώ παράλληλα επισημαίνεται ότι δεν έχει κατατεθεί ακόμα στον ΟΡΣΑ αίτημα από το Δήμο Μεγάρων για αναστολή των οικοδομικών αδειών στην περιοχή!!! (ολόκληρη η επιστολή του Υφυπουργού Κου Καλογιάννη έχει αναρτηθεί στις 11/05/2009 στο www.vourkari.blogspot.com)

ΦΤΑΣΑΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΖΗΤΑΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ!!!!... ΓΙΑΤΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΩΦΕΥΕΙ;;;… ΓΙΑΤΙ;;;...

Ζήτημα 4ο :

"Γιατί ο Δήμος γνωμοδότησε θετικά για την εγκατάσταση νέας βιομηχανικής μονάδας κατασκευής προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα στις Αλμύρες;" ερωτήθηκε ο Κος Κάμπαξης…
Η απάντησή του όμως σε αυτό το ερώτημα ήταν απογοητευτική!

"Ως υπηρεσιακό στέλεχος προφανώς δεν κρίνω, ούτε έχω δικαίωμα να σχολιάσω δημόσια αποφάσεις ή γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου… εξετάζοντας όμως τα στοιχεία του φακέλου διαπίστωσα ότι η υπό περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδα με τη λειτουργία της δεν επιφέρει ιδιαίτερη επιβάρυνση στην περιοχή, ούτε δημιουργεί συνθήκες υποβάθμισης και αλλοίωσης των υγροτοπικών χαρακτηριστικών της..."

Ρωτάμε λοιπόν τον τέως Προϊστάμενο της Πολεοδομίας Μεγάρων και περιβαλλοντολόγο κ. Κ.Κάμπαξη και περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την απάντησή του:

- Πιστεύετε ότι η εδαφική καταστροφή και η καταστροφή της χλωρίδας στη γειτνιάζουσα με τον υγροβιότοπο περιοχή που αποτελεί το κοντινό τμήμα της υδρολογικής του λεκάνης, δεν βλάπτει τον υδροβιότοπο του Βουρκαρίου;
- είναι επιθυμητή και αρμόζουσα η λειτουργία επιχειρήσεων, που χρησιμοποιούν τσιμέντα και σίδερα για να δημιουργήσουν προκατασκευασμένα στοιχεία, για παράδειγμα, δίπλα σε ένα τόσο ευπαθές οικοσύστημα; ...είναι σωστό να υπάρχουν δίπλα σε χιλιάδες πουλιά που χρησιμοποιούν τον υγροβιότοπο ως τον μεγαλύτερο μεταναστευτικό σταθμό στην Αττική;

- Γνωρίζετε για ποιο λόγο δεν δόθηκε η συγκεκριμένη περιβαλλοντική έκθεση προς γνωμοδότηση στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, στην WWF Ελλάς, στο ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ., στο Επιμελητήριο Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητας και σε τόσους άλλους φορείς που διαθέτουν και το ανάλογο επιστημονικό προσωπικό αλλά και τις ειδικές γνώσεις για να απαντήσουν συμβουλευτικά;

- Γνωρίζετε γιατί δεν κοινοποιήθηκε η εν λόγω περιβαλλοντική έκθεση στους παρισταμένους δημοτικούς συμβούλους, παρόλο που υπάρχει σαφής υποχρέωση για δημοσιοποίηση της κάθε "περιβαλλοντικής πληροφορίας"; (πλούσια η σχετική νομολογία και οι υποχρεωτικές Κοινοτικές Οδηγίες από την Ε.Ε, στην διάθεση του οποιουδήποτε)

Φυσικά για μας η απάντηση είναι αυτονόητη: είναι απαράδεκτη η όποια νέα εγκατάσταση βιομηχανικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή του Βουρκαρίου

Ζήτημα 5ο :

"Ο Συντονιστικός Φορέας των συλλόγων για την προστασία της περιοχής του υγροτόπου του Βουρκαρίου πρέπει να συνεργαστεί στενότερα με το Δήμο Μεγάρων για την επίτευξη του κοινού στόχου που δεν είναι άλλος από την προστασία του Βουρκαρίου ....", είπε κλείνοντας τη συνέντευξή του ο Κος Κ.Κάμπαξης.

Έπειτα από την προτροπή αυτή του ανώτερου στελέχους της Πολεοδομίας απευθύνουμε και πάλι ύστατη έκκληση στο Δήμο μας, να μπει μπροστάρης στο δίκαιο αγώνα για την προστασία του υγροτόπου των Μεγάρων και να διεκδικήσει έμπρακτα και δυναμικά: με έγγραφα, με παραστάσεις στους συναρμόδιους φορείς, με κινητοποιήσεις, με δικαστικές και νομικές ενέργειες την άμεση προστασία και ανάδειξη του υγροβιοτόπου του Βουρκαρίου.
Παράλληλα, να ξεκινήσει άμεσα έργα προστασίας και ανάπλασης (όπως μαζική απομάκρυνση μπαζών, κατασκευή ξύλινης περίφραξης, κατασκευή παρατηρητηρίου πουλιών, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για τον υγροβιότοπο και το ιστορικό Τείχος κλπ)Και να γίνουν αυτά τώρα και όχι θα…, θα..., θα….

Τότε πρώτοι εμείς θα είμαστε δίπλα στο Δήμο, μαζί με κάθε ευαίσθητο και ενεργό πολίτη για να περισώσουμε ότι δεν μπόρεσε η ασυδοσία, η αδράνεια και η αδιαφορία να καταστρέψει...


Ο ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΘΑ ΣΩΘΕΙ!

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΔΕΝ ΓΥΡΙΖΕΙ ΠΙΣΩ!

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΒΟΥΡΚΑΡΙ

Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΜΑΡΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ!

Αντί επιλόγου:
Προφανώς το ζήτημα της προστασίας του υγροβιοτόπου του Βουρκαρίου δεν είναι ζήτημα γραφειοκρατικής τυπικής διεκπεραίωσης, αλλά είναι καθαρά ζήτημα πολιτικών επιλογών!
Με δυο λόγια είναι ζήτημα θέλησης και απόφασης της Διοίκησης του Δήμου να ορθώσει το ανάστημά της και να βρεθεί ενεργά πρώτη στον αγώνα. Να χρησιμοποιήσει τα περιθώρια που της δίνει ο Νόμος (και υποδείξαμε αρκετά αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά περισσότερα) για να υπερασπιστεί έμπρακτα και δυναμικά το Βουρκάρι μας!
Το ζήτημα της προστασίας του Βουρκαρίου (όσον αφορά την τοπική διοίκηση) είναι καθαρά θέμα δημοτικής πολιτικής και όχι υπηρεσιακής διαχείρισης!


Η συνέντευξη του κ.Κάμπαξη (κάντε κλίκ στην φωτογραφία για μεγέθυνση):...δράση από την ΒΙΟΖΩIOZΩ - ΒΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ

«ΒΙΟ.ΖΩ» - Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών
"ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ"
ΜακΜίλλαν 10, Πατήσια, 11144 Αθήνα
Τηλ/Φαξ: 210 522 23 23, Κινητό: 697-9734591
Ηλ.Ταχ: email@biozo.org Ιστοσελίδα: http://www.biozo.gr/

Συλλογική Δράση για Επιτυχίες
Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Οι «παράλογες» αυξήσεις των τιμών, η καθημερινή μείωση της ποιότητας των τροφών είναι αλλεπάλληλες και καλά μελετημένες. Μέρα με την ημέρα γίνονται πιο σκληρές και πιο ανήθικες.
Οι αντιστάσεις μας μοιάζουν άνισες και το αποτέλεσμα είναι άδειες τσέπες και διατροφικά σκάνδαλα. Ενώ για τους πολύ λίγους γεμάτες τσέπες και οικονομικά κομματικά σκάνδαλα.
Κανένας ενδοιασμός δεν σταματά το δρόμο τους προς το κέρδος!
Γνωρίζουν θαρρείς πως οι καταναλωτές νιώθουν εξ’ αρχής ηττημένοι και παραιτημένοι.
Το μόνο που δεν αντέχουν είναι οι συλλογικότητες. Οι σημαντικές δράσεις, που προκύπτουν από το «όλοι μαζί», από τις συγκεντρώσεις, από τα μποϋκοτάζ, από την συνειδητή δράση μας.
...Γιατί οι αντιστάσεις μας μοιάζουν αλλά δεν είναι άνισες!
Θυμόμαστε οι περισσότεροι πως είναι η αγνή τροφή... Κι αυτή απαιτούμε!
Υποψιαζόμαστε πια με ποιο τρόπο θα χαμηλώσουν οι τιμές των αγαθών... Και δεν θέλουμε κερδοσκόπους!
Ας τους βγάλουμε το «καπέλο» χτυπώντας οι ίδιοι την πόρτα των παραδοσιακών παραγωγών!
Γι' αυτό ας συμμετάσχουμε στις εκλογές και ας δραστηριοποιηθούμε στην ΒΙΟΖΩ
Παίρνοντας μέρος... παίρνεις πίσω ότι σου αρπάζουν τα μεγάλα κερδοσκοπικά συμφέροντα.
Εξάσκησε το δημοκρατικό σου δικαίωμά της εκλογής νέας Διοίκησης στην ΒΙΟΖΩ.
Απέναντί μας έχουμε αρπακτικά και ερπετά. Και το πλέον ακατάλληλο μέρος για να προφυλαχτούμε από αυτά είναι ο καναπές.
Για λεπτομέρειες της συμμετοχής σας πατήστε εδώ
Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΙΟΖΩ
Συν ΒΙΟΖΩ και χείρα κίνει!