Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Ξεχασμένος "περιβαλλοντικός θησαυρός" στην είσοδο των Μεγάρων

Είναι βέβαιο ότι η νέα δημοτική αρχή θα έχει να αντιμετωπίσει πολλά και επείγοντα προβλήματα στον διευρυμένο δήμο. Θα χρειαστεί να υπάρξει σχεδιασμός και προτεραιότητες. Το σίγουρο όμως είναι ότι η περιοχή χρειάζεται μια ριζικά διαφορετική φροντίδα. Πολιτικές προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι αυτό είναι η βασική και θεμελιώδης προτεραιότητα.