O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017

O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017 - νίκη για τον τόπο και τους κατοίκους της Μεγαρίδας!

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

Προτάσεις για την προστασία του Βουρκαρίου από το 1ο Γυμνάσιο Μεγάρων!


Προτάσεις για την προστασία του Βουρκαρίου

Με αφορμή το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων «Ευκλείδειο» η περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου αφού ενημερωθήκαμε με εξαιρετική παρουσίαση από τον τοπικό φορέα προστασίας με την εκπροσώπηση του από τους κ.Στέργιο Τσαρτακλέα και κ.Αναστάσιο Δέσκο, και ερωτηματολόγια και παρεμβάσεις από την υπεύθυνη καθηγήτρια του προγράμματος και Υποδιευθύντρια του σχολείου μας Ευαγγελία Παπαντώνη, προβληματιστήκαμε σχετικά με τον υγροβιότοπο στο Βουρκάρι Μεγάρων.

Μετά από επίσκεψη και μελέτη στο πεδίο, ανάπτυξη φύλλων εργασίας, ανακαλύψαμε την σημαντικότητα του παραμελημένου αυτού οικοσυστήματος και συγκεντρώσαμε διάφορα συμπεράσματα και προτάσεις:

- Η πρώτη και σημαντικότερη ενέργεια που θα πρέπει να γίνει είναι η επίσημη ένταξη του υγροβιότοπου σε νομικό πλαίσιο προστασίας ώστε να γίνει επισήμως αποδεκτή η ιδιαιτερότητά του. Αυτή η ενέργεια, σε συνδυασμό με την κατάργηση της βιομηχανικής ζώνης στην περιοχή, αιτία ρύπανσης του οικοσυστήματος, θα αποτελέσει ιδανική αρχή για περαιτέρω προσπάθειες για προστασία της σπάνιας χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενεί.

- Εξίσου αποτελεσματικός θα ήταν και ο βιολογικός καθαρισμός και η απομάκρυνση των μπαζών από την περιοχή για την άμεση αναβάθμιση της λιμνοθάλασσας στον τομέα της ρύπανσης.

- Ένας ακόμα τρόπος να αντιμετωπιστεί η υδάτινη ρύπανση είναι μέσω της αποτροπής της αποβολής τοξικών λυμάτων και αποβλήτων στο νερό.

- Για την διατήρηση της καθαριότητας του χώρου θεωρείται φυσικά απαραίτητη η απαγόρευση ανθρώπινων δραστηριοτήτων όπως παράνομη αλιεία, κυνήγι, κατασκηνώσεις, παράνομη οικοδόμηση κ.α. μέσα στα όρια του υγροβιότοπου.

Σε δεύτερο επίπεδο, οφείλουμε να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε το οικοσύστημα για την πλούσια πανίδα και χλωρίδα, την έντονη παρουσία του φυσικού στοιχείου και την σπουδαιότητά του ως ενδιαίτημα πλήθους σπάνιων πτηνών και άλλων ζώων και φυτών.
Αν αφιερώσουμε κάποιο χρόνο θα καταφέρουμε να τροποποιήσουμε τον χώρο και να τον καταστήσουμε επισκέψιμο.

- Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την τοποθέτηση παρατηρητηρίων από τα οποία θα είναι δυνατή η παρακολούθηση των πτηνών που ζουν ή αποδημούν στον υγροβιότοπο, αλλά και την δημιουργία ασφαλών διαδρομών σε όλο το μήκος της ακτής για τους επισκέπτες.

- Επίσης, καλό θα ήταν να τοποθετηθεί περίφραξη στο χώρο καθώς και παγκάκια, κάδοι και λοιπά για να ολοκληρωθεί η εικόνα του φυσικού πάρκου.

Φυσικά υπάρχουν λιγότερο περίπλοκες ενέργειες που μπορούν να υλοποιηθούν από απλές εθελοντικές ομάδες, όπως εμείς και άλλα σχολεία, ή φορείς.

- Αυτές συμπεριλαμβάνουν την αναδάσωση των καμένων περιοχών στο δάσος Περάματος,τον καθαρισμό της περιοχής από απορρίμματα αλλά και την ενημέρωση και πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας με σκοπό να ενθαρρυνθεί η δράση και να βγουν οι πολίτες από την άγνοια.

Συνοψίζοντας, υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν από την κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και από απλούς πολίτες για την προστασία και διατήρηση του υγροβιότοπου. Ελπίζουμε οι προσπάθειές μας σαν σχολείο να αποφέρουν κάποια αποτελέσματα και οι προτάσεις μας να εμπνεύσουν κινητοποίηση από μέρους άλλων ατόμων και ομάδων.


Για την περιβαλλοντική ομάδα του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων,
Νίκη και Χριστιάννα Μωραΐτη

Δελτίο τύπου Δήμου Μεγάρων: "Συμφωνία εκσυγχρονισμού και διαχείρισης του εργοστασίου κοπριάς"


ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αρ. ΔΤ: 0095/30-04-2012


Θέμα: Συμφωνία εκσυγχρονισμού και διαχείρισης του εργοστασίου κοπριάς

Σημαντικά Οικονομικά, Κοινωνικά και Περιβαλλοντικά οφέλη
Συμφωνία "σταθμός" για την περιοχή


Η Διοίκηση του Δήμου και ο Δήμαρχος Ι. Μαρινάκης, ανακοινώνουν την ολοκλήρωση μιας ακόμη συμφωνίας, η οποία θα έχει άμεσα, τεράστια κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για τους Δημότες, την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, την περιβαλλοντική προστασία και την ιδιαιτέρως σημαντική μείωση ενός κόστους στο οποίο υποβαλλόταν ως τώρα ο Δήμος.

Η Διοίκηση του Δήμου ανακοινώνει ότι:

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία κήρυξης πλειοδοτικού συνεργάτη για τον εκσυγχρονισμό και τη διαχείριση του εργοστασίου οργανοχουμικών λιπασμάτων και λυμάτων.

Η Δημοτική Επιχείρηση Μεγάρων έπειτα από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού που προηγήθηκε, εκχωρεί το δικαίωμα εκσυγχρονισμού και διαχείρισης του εργοστασίου στην εταιρεία ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΕ. Η εκχώρηση ορίστηκε για 25 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον 25 χρόνια.

Η ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΕ, έχει την υποχρέωση να εκσυγχρονίσει το εργοστάσιο σε τέτοιο βαθμό ώστε να υποδέχεται: ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΚΟΠΡΙΑΣ των πτηνοτροφείων του Δήμου Μεγαρέων καθώς και τη ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗ του βιολογικού καθαρισμού.

Το σημαντικό έργο του εκσυγχρονισμού του εργοστασίου θα ολοκληρωθεί άμεσα (αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις αρχές του καλοκαιριού), και θα έχει τεράστιες θετικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την περιοχή.

Οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη

1. Ο Δήμος Μεγαρέων με την εκχώρηση της διαχείρισης του εργοστασίου, επωφελείται άμεσα από το μίσθωμα του εργοστασίου το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 100.000 ευρώ ετησίως, το οποίο θα αποδίδεται σε 4 ισόποσες δόσεις.
2. Το εργοστάσιο θα υποδέχεται το σύνολο της κοπριάς των πτηνοτροφείων του Δήμου, ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ για τους πτηνοτρόφους και τον Δήμο.
3. Αντιμετωπίζεται με αυτό τον τρόπο οριστικά το σημαντικό πρόβλημα των επιχειρηματιών της περιοχής που δεν είχαν δυνατότητα για οργανωμένη διαχείριση της κοπριάς
4. Αντιμετωπίζεται ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης κοπριάς στον Μεγαρικό κάμπο. Ένα ζήτημα που ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες διαμόρφωνε ασφυκτικές συνθήκες, συνέβαλε στη διαμόρφωση αρνητικής εικόνας για την περιοχή και υπέσκαπτε τις τεράστιες τουριστικές δυνατότητες της περιοχής.
5. Εξίσου σημαντική για την οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης, είναι η διαχείριση από το εργοστάσιο της λυματολάσπης του βιολογικού καθαρισμού. Με αυτή την εξέλιξη ο Δήμος Μεγαρέων σταματάει να επιβαρύνεται από το μεγάλο κόστος που δαπανά για τη μεταφορά της λυματολάσπης. Το ακριβές κόστος για την υποδοχή της λυματολάσπης από το εργοστάσιο θα συμφωνηθεί μεταξύ Δήμου και Εταιρείας και θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Η Διοίκηση του Δήμου αυτή τη στιγμή, είναι σε θέση να ανακοινώσει ότι το συγκεκριμένο κόστος θα είναι σαφώς πολύ χαμηλότερο, από το κόστος που δαπανά ο Δήμος για τη μεταφορά της λυματολάσπης.


Διαφάνεια και επιπλέον ερωτήματα

Ακόμη πιο σημαντική εξέλιξη για την κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης αποτελεί το ανυπολόγιστο όφελος από την αλλαγή της νοοτροπίας και της συμπεριφοράς της νέας Διοίκησης, στον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων του Δήμου.

Η Διοίκηση του Δήμου και ο Δήμαρχος Ι. Μαρινάκης, με την πρακτική τους, βάζουν οριστικό τέλος στην σκόπιμη (;) ή την από ανικανότητα ασάφεια του παρελθόντος και πιστοί στους κανόνες της διαφάνειας, της περιβαλλοντικής προστασίας και της διασφάλισης των συμφερόντων της κοινωνίας, αλλάζουν σελίδα για το Δήμο και την περιοχή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το εργοστάσιο πριν από την συμφωνία που πέτυχε η Διοίκηση Ι. Μαρινάκη, λειτουργούσε χωρίς σύμβαση με το Δήμο, χωρίς απόφαση Γενικής Συνέλευσης της προηγούμενης Εταιρείας και χωρίς επικύρωση, της όποιας απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.


Ο Δήμαρχος Ι. Μαρινάκης δηλώνει ότι είναι αποφασισμένος να ενισχύσει με κάθε τρόπο την διαφάνεια στη λειτουργία της Διοίκησης, αποδεικνύει σε κάθε περίπτωση ότι τοποθετεί το συμφέρον της κοινωνίας πάνω από οτιδήποτε άλλο και θα συνεχίσει να εργάζεται για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

Οι ενέργειες της Διοίκησης, η αποτελεσματικότητα η οποία αποδεικνύεται με μία σειρά μεγάλων έργων που ξεκινούν στο Δήμο, η διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας, η προσπάθεια για Ανάπτυξη με σημαντική μείωση των εξόδων του Δήμου και αξιοποίηση της περιουσίας του, προς όφελος των Δημοτών, είναι καθημερινές και δεν θα εμποδιστούν από οποιονδήποτε επιχειρεί να στήσει λαϊκίστικα εμπόδια και όσους προσπαθούν να δηλητηριάζουν την κοινή γνώμη εμμένοντας σε αοριστίες και αποπροσανατολιστικές γενικεύσεις.

Η Διοίκηση του Δήμου αποδεικνύει με το έργο της ότι οι προσπάθειες των λαϊκιστών, προπαγανδιστών του χάους πέφτουν στο κενό και για άλλη μία φορά αναμένει επί της ουσίας απαντήσεις για το καθεστώς της προηγούμενης λειτουργίας του εργοστασίου. Ελπίζοντας αυτή τη φορά να βρεθεί κάποιος από την προηγούμενη διοίκηση, ο οποίος ΕΙΧΕ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ, και να απαντήσει με ποιο τρόπο λειτουργούσε το εργοστάσιο χωρίς σύμβαση, χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και χωρίς επικύρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Ιωάννης Μαρινάκης, με στόχο την πλήρη ενημέρωση των πολιτών για τα σημαντικά οφέλη από τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου θα προχωρήσει τις επόμενες ημέρες σε κοινή Συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της εταιρείας ΠΟΛΥΕΚΟ, Ιωάννη Πολυχρονόπουλο.

Α. Μπεναρδής: "ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ Η ΨΗΦΟΣ ΜΑΣ;"

"Πνοή" 29/03/2012, σελ.11

ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ!!