O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017

O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017 - νίκη για τον τόπο και τους κατοίκους της Μεγαρίδας!

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

ΔΗΜ.ΑΡ.: Τι θα γίνει με τα απόβλητα των ελαιοτριβείων;

Βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περιόδου, κατά την οποία παραδοσιακά ανακύπτει οξύ πρόβλημα διαχείρισης των αποβλήτων των ελαιοτριβείων.
Η συντριπτική πλειονότητα των ελαιοτριβείων στη χώρα μας είναι διάσπαρτες μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, και καθώς δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας απόβλητων τα διοχετεύουν σε παρακείμενα ρέματα και ποτάμια, με τελικό αποδέκτη τη θάλασσα, διαταράσσοντας τα φυσικά οικοσυστήματα. Υπολογίζεται ότι το 11,5% ρίχνει τον κατσίγαρο απευθείας στη θάλασσα και το 19,5% σε εδαφικούς αποδέκτες. Μάλιστα, σύμφωνα με υπολογισμούς, 1 κυβικό μέτρο κατσίγαρου ισοδυναμεί με 150 περίπου κυβικά μέτρα αστικών αποβλήτων. Να σημειωθεί πως το οργανικό φορτίο των εν λόγω αποβλήτων είναι περίπου 100 φορές υψηλότερο από το αντίστοιχο των αστικών λυμάτων, έχουν μεγάλο οργανικό φορτίο, είναι φυτοτοξικά (περιέχουν φαινόλες) και έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ολικά στερεά.

Άλλες ελαιοπαραγωγές χώρες-μέλη της Ε.Ε. η Ισπανία και η Ιταλία εφαρμόζουν νέες τεχνολογίες με επιτυχία (παραγωγή βιομάζας, εδαφοβελτιωτικών υλικών και ζωοτροφών) σε αντίθεση με την Ελλάδα, που αν και είναι η τρίτη ελαιοπαραγωγός χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο, στερείται ουσιαστικής διαχείρισης του κατσίγαρου.

Επιπλέον, στη χώρα μας, μολονότι μεγάλος αριθμός ελαιοτριβείων έχει εκσυγχρονιστεί, συνεχίζουν να λειτουργούν με την πεπαλαιωμένη τεχνολογία, αφού οι επενδύσεις που έγιναν για την αναβάθμιση των τριφασικών ελαιοτριβείων σε διφασικά που δεν παράγουν ξεχωριστή φάση με υγρά απόβλητα, δεν συνοδεύτηκαν από τις απαιτούμενες επενδύσεις για την τεχνολογική αναβάθμιση και των πυρηνελαιουργείων.

Επειδή η έναρξη της νέας ελαιοκομικής περιόδου πλησιάζει κατά την οποία κάθε χρόνο γινόμαστε μάρτυρες μιας σημαντικής περιβαλλοντικής υποβάθμισης,

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
· Ποιος είναι ο συνολικός σχεδιασμός που υπάρχει για την διάθεση των αποβλήτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της παραγωγής του ελαιόλαδου;

· Έχουν εκπονηθεί Σχέδια Δράσης για την επεξεργασία και την αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων που προέρχονται από τα ελαιοτριβεία;

· Θα επανεξεταστεί το καθεστώς λειτουργίας των ελαιοτριβείων και θα αυστηροποιηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι περιβαλλοντικοί όροι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας των κατά τόπους νομαρχιών;

· Ποιος ο προγραμματισμός της Ειδικής Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για τη διενέργεια ελέγχων με την ευκαιρία της έναρξης της ελαιοκομικής περιόδου;

· Πώς αξιολογεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο του «Μέτρου 123, του ΠΑΑ, 2007-2013», τον εκσυγχρονισμό των ελαιοτριβείων; Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τη μετατροπή όλων των τριφασικών ελαιοτριβείων σε διφασικά; Είναι προτεραιότητα και ο προγραμματισμός για την τεχνολογική αναβάθμιση και των πυρηνελαιουργείων (ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται πυρήνα υψηλής υγρασίας);

· Τι κονδύλια έχουν εγκριθεί στις Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) για την επιλέξιμη δραστηριότητα, όπως ορίζει ο Καν. (ΕΚ) 867/08, αναφορικά με τη βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης και αξιοποίησης των καταλοίπων της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών;

· Θα προωθηθούν προς εφαρμογή νέες τεχνολογίες διαχείρισης ελαιουργικών αποβλήτων που συμβάλουν στη διασφάλιση του φυσικού περιβάλλοντος;

Επιπλέον,
βάσει του άρθρου 12 του ν. 4014/2011και από τη δημοσίευση της ΚΥΑ 145116 / 2.2.2011 άλλαξαν οι διατάξεις σχετικά με την άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων. Κατά συνέπεια οι ιδιοκτήτες υφιστάμενων ελαιοτριβείων, οι οποίοι διαθέτουν οριστική άδεια επιφανειακής διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της Υγειονομικής Διάταξης Ε1β/221/1965 θα πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα ΚΥΑ μέχρι 8.3.2013.

· Δεδομένης της άσχημης οικονομικής συνθήκης για ιδιώτες και αυτοδιοίκηση, σε ποιο βαθμό έχει προχωρήσει η διαδικασία υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών (τα οποία έχουν οικονομικό και γραφειοκρατικό κόστος) και πόσο έτοιμες σε επίπεδο στελεχών και εμπειρίας είναι οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την πραγματοποίηση των αναγκαίων ελέγχων, καθώς η επαναχρησιμοποίηση λυμάτων ενέχει κινδύνους και απαιτεί ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό πλαίσιο διαχείρισης;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Πάρις Μουτσινάς
Θωμάς Ψύρρας
Δημήτρης Αναγνωστάκης
Νίκος Τσούκαλης

Πηγή: www.tro-ma-ktiko.blogspot.gr

Πρόσφατες εικόνες από το Βουρκάρι...

Υγρότοπος "Βουρκάρι" Μεγάρων, 6/10/2012

Ανδρ. Χατζής: "Η ακλόνητη λογική της επαρχίας!"
Εφημερίδα "Ενημέρωση"

Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά στα Μέγαρα

"Αιχμή" 21/9/2012, σελ.16

Από σήμερα άνοδος (προς τα Μέγαρα) η οδός Μινώας!ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ!!!