Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2008

Παρέμβαση του "Φορέα για την Προστασία του Βουρκαρίου" στη σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου

Ο "Φορέας για την Προστασία του Βουρκαρίου" με έγγραφο του παρεμβαίνει στην διαδικασία σύνταξης του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Μεγαρέων. Συγκεκριμένα ο Φορέας επισημαίνει την απουσία αναφοράς στην αναγκαιότητα προστασίας και προβολής του υγροβιοτόπου του Βουρκαρίου, περιοχή με υπερτοπική οικολογική σημασία, από το σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος. Με το έγγραφό του αυτό ο Φορέας επισημαίνει τα συγκεκριμένα άρθρα και παραγράφους που χρειάζονται διορθώσεις και συμπληρώσεις.
Είναι προφανές και φυσικά περιμένουμε να καταγραφεί η ανάγκη για προστασία και ανάδειξη, μέσα από ήπιες παρεμβάσεις των ιδιαίτερων οικολογικών χαρακτηριστικών του σπουδαίου αυτού υγροβιοτόπου που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Μεγαρέων


Programa Megaron