Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Ο αγιασμός των υδάτων στο Βουρκάρι

Βουρκάρι Μεγάρων, 6-1-2013