Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2008

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ

...
μια ακόμη ενδιαφέρουσα δημοσίευση για την περιοχή του Θριασίου και για την απειλή του εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή μας...

http://www.enet.gr/online/online_fpage_text/id=21953656,35735032,43625336