Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2008

Να προστατεύσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον. Οι μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ για τα νερά κολύμβησης στην Αττική


Οι μετρήσεις της καθαρότητας του θαλάσσιου νερού στην Αττική αποδεικνύουν το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον μας. Κατάσταση που θα μπορούσε να αναστραφεί αν ληφθούν κατάλληλα μέτρα, αν αναγκαστεί δηλαδή η δημόσια διοίκηση να δραστηριοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση....αν δηλαδή τους αναγκάσουμε...