Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009

το περιοδικό 'ΕΙΚΟΝΑ της Περιοχής μας' για το Βουρκάρι...

...περιοδική έκδοση Ν.Κορινθίας και Μεγαρίδας.. τεύχος 92....