Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

σχέδιο δράσης της Περιφέρειας για τους υγροβιοτόπους της Αττικής

...θετικό βήμα η εκπόνηση μελετών και η αναγνώριση των προβλημάτων...θετικό βήμα είναι και η δημοσιοποίηση των ευρημάτων και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού....περιμένουμε όμως και πρακτικά μέτρα και δράσεις...αυτό το βήμα θα κάνει τη διαφορά...
Στην μελέτη αυτή υπάρχουν και αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία για το Βουρκάρι...