Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

προκήρυξη θέσης εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής για το πρόγραμμα αποκατάστασης υγροτόπων Αττικής


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη πλήρωση θέσης απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής - ΕΟΧ».
Οι προσφορές υποβάλλονται στην παρακάτω διεύθυνση:
Περιφέρεια Αττικής
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Λ. Συγγρού 80-88, 11741, Αθήνα
5ος όροφος
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών: 15/06/2016, Ώρα: 15.00
Τηλ. Επικοινωνίας:
Α. Ψιλοβασιλόπουλος 213 2065205
Μ. Μίσκα 213 2065617
FileFile sizeLast modified
Download this file (160602_plirosi_thesis.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ208 kB2016-06-02 12:09