Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

Βουρκάρι...είσοδος στον κόλπο από τη Σαλαμίνα...