Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

απολογισμός από τον Ηρόδωρο ΝΠΔΔ

ΗΡΟΔΩΡΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο