Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Περισσότερες φωτογραφίες του Αντώνη από το Βουρκάρι!

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Γερακίνα (Buteo buteo)

Φλαμίγκο (Phoenicopterus ruber)

Λευκοτσικνιάδες (Egretta garzetta)

Σταχτοτσικνιάδες (Ardea cinerea)

Αργυροτσικνιάδες (Casmerodius albus)