Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Κι άλλες φωτογραφίες από τον Αντώνη Σπανό στο Βουρκάρι!

Πρασινοσκέληδες (Tringa nebularia)
Δασότρυγγες (Tringa ochropus)
Νανοσκαλίδρες (Calidris minuta)
Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola)
Χειμωνογλάρονα (Thalasseus sandvicensis)
Καστανοκεφαλόγλαροι (Chroicocephalus ridibundus)